Publicatie

Werkwijze Gezondheidsraad bij advisering over bescherming tegen schadelijke stoffen

De Gezondheidsraad heeft zijn werkwijze advisering over bescherming tegen schadelijke stoffen gepubliceerd

Download 'Guidance for recommending classifications and health based occupational exposure limits' (Engelse publicatie)
Download 'Werkwijze advisering over bescherming tegen schadelijke stoffen' (Nederlandse samenvatting)

De Gezondheidsraad beschrijft in zijn publicatie 'Guidance for recommending classifications and health based occupational exposure limits' hoe zij te werk gaan bij de advisering van de minister van SZW over:
  • De classificatie van stoffen als ‘kankerverwekkende, mutagene en giftige voor de voortplanting’. Op basis daarvan besluit de minister om de stoffen op te nemen in de officiële SZW-lijst van ‘kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen’. Deze lijst wordt twee keer per jaar in de Staatscourant gepubliceerd. De nieuwste lijst van 3 januari 2022 is geldig voor een half jaar.

  • De gezondheidskundige advieswaarden van schadelijke stoffen met het oog op de bescherming van werkenden tegen de negatieve gezondheidseffecten van dergelijke stoffen. Op basis daarvan kan de minister wettelijke grenswaarden vaststellen. Voor kankerverwekkende en mutagene stoffen zonder drempelwaarde en inhaleerbare allergene stoffen waarvoor geen veilige drempelwaarde kan worden vastgesteld, wordt de minister tevens geadviseerd over de haalbaarheid van de grenswaarde in de praktijk. Dit doet de SER-Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW).

Deze werkwijze is een aanvulling op bestaande richtlijnen. Het schetst het globale adviesproces en de algemene principes die door de commissies worden gebruikt om te adviseren.

De Gezondheidsraad heeft de afgelopen jaren meerdere richtlijnen gepubliceerd over het beoordelingsproces van chemische stoffen en de door de raad gebruikte methoden, waaronder:
Richtlijn voor de berekening van risicowaarden voor beroepskanker (pdf, 2012);
Richtlijn voor de indeling van kankerverwekkende stoffen (pdf, 2010);
Preventie van werkgerelateerde luchtwegallergieën: aanbevolen beroepsmatige blootstellingslimieten en periodieke screening (pdf, 2008);

Wat zijn grenswaarden gevaarlijke stoffen?

Grenswaarden zijn ingesteld om het risico zo klein mogelijk te maken dat mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk gezondheidsschade oplopen.
De SER-Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) adviseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de haalbaarheid van wettelijke grenswaarden voor stoffen zonder een veilig niveau van blootstelling.
Dit zijn vaak kankerverwekkende en mutagene stoffen, en stoffen die luchtwegallergieën kunnen veroorzaken. Mutageen betekent dat de stof het DNA kan aantasten.
Lees verder over grenswaarden en de totstandkoming van grenswaarden

De SER beheert de databank Grenswaarden gevaarlijke stoffen op de werkplek.
Zoek je een grenswaarde? Ga dan naar de grenswaardendatabase

Wil je meer weten over gevaarlijke stoffen in het algemeen?
Raadpleeg dan het dossier gevaarlijke stoffenMeer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van arbo? Stel een vraag.