Publicatie

Inzichten uit het netwerk van regionale LLO-projecten

Als aanjager van leven lang ontwikkelen (LLO) maakt de SER zichtbaar wat er in regio’s en sectoren gebeurt om een positieve en vanzelfsprekende leercultuur te bevorderen. De afgelopen jaren is een netwerk opgebouwd met regionale samenwerkingsverbanden die zich met LLO bezighouden. De successen, aandachtspunten en inzichten zijn samengebracht in een publicatie.

De publicatie is tot stand gekomen na een gespreksronde met alle 28 samenwerkingsverbanden in het netwerk. Lees hierin meer over de doelen van de projecten, de ontwikkelingen rond de coronacrisis en de samenwerking met de regionale mobiliteitsteams. De publicatie geeft nuttige inzichten voor andere samenwerkingsverbanden rondom LLO en (landelijke) beleidsmakers.

Bekijk de publicatie

Van-werk-naar-werk

Bij de gesprekken is ingegaan op de onderdelen van de infrastructuur voor LLO en ‘van-werk-naar-werk’, zoals die zijn uitgewerkt in de publicatie Leren & ontwikkelen en de bijdrage aan van-werk-naar-werk en het advies over Sociaal-economisch beleid 2021-2025. Het gaat om de ‘brug van-werk-naar-werk’, waarmee overstappen van de ene baan naar de andere makkelijker wordt. Naast die brug voor de korte termijn, zal voor de langere termijn gewerkt moeten worden aan een vanzelfsprekende leercultuur, waardoor mensen blijven leren en ontwikkelen en zo beter zijn voorbereid op toekomstige veranderingen in werk.

Meer informatie

Lees meer over het netwerk van regionale LLO-projecten.

 

Duurzame inzetbaarheid: zo realiseer je het

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. Lees waar je op moet letten om dit mogelijk te maken.