Publicatie

Leren en ontwikkelen en de bijdrage aan van-werk-naar-werk

Op verzoek van de Denktank Coronacrisis, die is geïnitieerd door de SER is een kennisdocument opgesteld waarin de centrale vraag is: Welke lessen kunnen we trekken uit de bestaande initiatieven voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en van werk (en werkloosheid) naar werk en wat is nodig voor opschaling hiervan in de crisis- en herstart fase.

De belangrijkste lessen zijn:

  • Werk vanuit een integrale aanpak, gezien vanuit het individu. Er is een brug nodig om van werk (of vanuit werkloosheid) naar werk te komen. Dat is nu in de crisis nodig, maar zal vaker kunnen voorkomen in de loopbaan van de betrokkenen. De infrastructuur die voor de langere termijn wordt opgezet voor LLO kan gezien worden als de weg waaraan de brug ligt, en waarop men ook weer verder gaat.
  • Zorg bij de uitvoering en facilitering van VWNW-trajecten en omscholing voor een goede coördinatie en samenwerking en sluit zoveel mogelijk aan bij de al bestaande regionale en sectorale samenwerkingsverbanden en infrastructuren.
  • Benut de crisismaatregelen ook om toe werken naar een duurzame infrastructuur voor leven lang ontwikkelen die we ook na de crisis nodig hebben.

Het kennisdocument is gebaseerd op een brede inventarisatie van bestaande initiatieven en bedoeld om handvatten te bieden aan alle bestaande en nog te starten of uit te breiden initiatieven op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen en van werk (en werkloosheid) naar werk trajecten en sluit aan bij de oproep van de SER om hieraan hoge prioriteit te geven.


Duurzame inzetbaarheid: zo realiseer je het

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. Lees waar je op moet letten om dit mogelijk te maken.