SER-advies

SER Jongerenplatform wil beter studiefinancieringsstelsel

De basisbeurs terug en een ruimere aanvullende beurs, dat vragen studenten die het huidige leenstelsel als een grote last ervaren. Een beter stelsel met meer toereikende financiering vanuit de overheid zal studenten minder afhankelijk maken van ouderlijke bijdragen en grote leningen, bijdragen aan meer zelfstandigheid en toekomstperspectief, kansengelijkheid en brede ontwikkeling.

Dit voorstel staat in de verkenning “Studeren zonder druk” van het SER Jongerenplatform.

Zelfstandigheid, toekomstperspectief en welzijn

Het SER Jongerenplatform vindt dat het huidige stelsel leidt tot een hoge schuldenlast bij studenten en gevolgen heeft voor hun persoonlijke ontwikkeling, hun studiegedrag en hun welzijn. De schuldenlast en het aflossen daarvan bemoeilijkt de weg naar zelfstandigheid. Minder studenten kunnen zich een zelfstandige woning veroorloven. Studenten spreken vaker over toegenomen prestatiedruk, stress en psychische klachten als gevolg van het lenen.

Ruimere aanvullende beurs en de generieke beurs terug

Het SER Jongerenplatform stelt een nieuw studiefinancieringsstelsel voor met als belangrijkste onderdelen: een ruimere aanvullende beurs, de herinvoering van een generieke beurs en een compensatieregeling voor de studenten die studeren onder het huidige stelsel. Dit moet de maandelijkse tekorten van alle studenten terugdringen. De overheid zal in dit nieuwe stelsel meer bijdragen, en studenten en ouders minder. Alle studenten gaan er in vergelijking met het huidige stelsel op vooruit.

Pakket van maatregelen

De financiële mogelijkheden van jongeren hangen niet alleen af van de studietoelage. Ook de mogelijkheden om betaalbaar te wonen, een redelijk salaris te verdienen en sociale zekerheid te hebben, tellen daarvoor mee. Daarom wordt gevraagd om een pakket maatregelen die de woningmarkt voor jongeren toegankelijker maken. Bijvoorbeeld door anders om te gaan met de studieschuld van jongeren, of aanpassing van de regels voor huurtoeslag zodat alle jongeren ervan gebruik kunnen maken. Ook raadt het SER Jongerenplatform aan om op grotere schaal slim, duurzaam en betaalbaar te bouwen voor (studerende) jongeren in Nederland.