Publicatie

Kennisdocument 'Meten is weten: zicht op effecten van diversiteitsbeleid'

In dit kennisdocument geeft Diversiteit in Bedrijf een kort overzicht van drie instrumenten die voor het meten en monitoren van diversiteitsbeleid kunnen worden ingezet. Het gaat om registratie van personeelsgegevens, medewerkerstevredenheidsonderzoek en HR Analytics.

Welke personeelsgegevens van werknemers mag je vastleggen? Hoe meet je resultaten van de activiteiten voor diversiteit? Hoe stel je de mate van inclusie op de werkvloer vast? Hoe krijg je meer inzicht in wat werkt en bijdraagt aan de businesscase van diversiteit en inclusie? Welke instrumenten zijn daarvoor beschikbaar?

Het secretariaat van Diversiteit in Bedrijf ontvangt van Charterondertekenaars veel van dit soort vragen. Het vormde de aanleiding een Charterbijeenkomst ‘Meten is weten’ aan dit thema te wijden en dit kennisdocument op te stellen.