Publicatie

Kennisdocument 'Een motor voor verandering'

Vanwege de cruciale rol die medewerkersnetwerken kunnen spelen om inclusie in het bedrijf te bevorderen biedt Diversiteit in Bedrijf in dit document inzicht in de rol van medewerkersnetwerken in Nederland. Hoe gaan deze netwerken te werk? Wat is de meerwaarde voor de leden en de andere medewerkers en voor welke uitdagingen staan ze? Wat levert samenwerking met de ondernemingsraad op en wat is belangrijk voor een medewerkersnetwerk om effectief te kunnen zijn? Antwoorden op deze vragen worden in dit Kennisdocument uiteengezet.

Een medewerkersnetwerk of diversiteitsnetwerk is primair een platform voor medewerkers die zich verenigen vanuit een specifiek gemeenschappelijk kenmerk, waaronder etnische of culturele achtergrond, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, arbeidsbeperking of sekse. Zij geven een stem aan hun leden. Door aandacht te vragen voor hun specifieke ervaringen en positie maken ze andere medewerkers in het bedrijf bewust van de verschillen en overeenkomsten tussen medewerkers.

Het bijzondere aan medewerkersnetwerken is dat de personeelsleden, ongeacht hun afdeling of niveau, elkaar daar in een informele setting kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.