Publicatie

Kennisdocument 'Naar een inclusieve werkvloer voor LHBTI+ werknemers'

Dit kennisdocument richt zich op werkgevers én werknemers. Het benoemt knelpunten en valkuilen en doet aanbevelingen hoe een inclusieve bedrijfscultuur te creëren waar iedereen zich - ongeacht de seksuele geaardheid en/of genderidentiteit - veilig, welkom en op zijn plaats voelt. Zowel werknemers als werkgevers hebben daar baat bij.

Dit kennisdocument gaat in op de positie op de werkvloer van lesbiennes (L), homoseksuelen (H), biseksuelen (B), transgenders (T), mensen met een intersekseconditie (I) en alle andere variaties die niet heteroseksueel en/of cisgender zijn en/of geslachtskenmerken hebben die binnen de gebruikelijke definities van ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ vallen: LHBTI+.

Werkgevers zijn zich vaak niet bewust van de problematiek die LHBTI+ op het werk ervaren, omdat de groep nagenoeg onzichtbaar is en daardoor al snel over het hoofd wordt gezien.