Publicatie

Diversiteitswijzer 'Werken naar vermogen'

Meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking - de grootste - is werkloos. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het creëren van duurzame werkplekken voor deze groep. Overheid en sociale partners hebben daarover afspraken gemaakt, zoals de Participatiewet en de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Het aantal banen voor mensen met een beperking is toegenomen, maar er zijn minder arbeidsbeperkten aan het werk dan in 2008. Er is dus nog een wereld te winnen.

De diversiteitswijzer 'Werken naar vermogen' geeft een stappenplan voor de weg naar een inclusiever bedrijfsklimaat.