Publicatie

Kennisdocument 'Bouwen aan diversiteit'

In dit kennisdocument wordt ingegaan op de diversiteit in de sectoren bouw, infra en techniek. Veel bedrijven nemen al langere tijd initiatieven om de diversiteit van hun personeel te vergroten. De noodzaak daarvoor groeit.

Het gaat goed met de bouw, infra en techniek. Productie en omzet nemen na jaren van krapte weer toe. De andere kant is dat aan de grote vraag naar arbeidskrachten niet kan worden voldaan. De personeelsvoorziening is een steeds groter probleem. Daardoor zoeken bedrijven naar alternatieven bij het vinden van personeel. Zo komen ook andere dan de ‘traditionele’ werknemers in beeld. Dat geeft een impuls aan het denken over de meerwaarde van diversiteit op de werkvloer.

Dit thema wordt in het kennisdocument uitgewerkt aan de hand van vijf dimensies van diversiteit: arbeidsbeperking of chronisch ziekte, genderdiversiteit, leeftijd, LHBTI en etnische, culturele en religieuze achtergrond.

Centraal in dit kennisdocument staat de vraag voor welke uitdagingen bedrijven in deze sectoren staan bij de uitwerking van een diversiteits- en inclusiebeleid.