Publicatie

Nieuw: Charterdocument en Overzicht Medewerkersnetwerken

Medewerkersnetwerken spelen een belangrijke rol in het bevorderen van diversiteit en inclusie in hun organisaties. Zij blijken een belangrijke motor voor de participatie van medewerkers en dragen daarmee bij aan een inclusieve werkcultuur. Steeds meer bedrijven zien de meerwaarde ervan en investeren in deze netwerken.

persoon houdt charterdocument vast

Op 22 september 2022 presenteert SER Diversiteit in Bedrijf tijdens de Charterbijeenkomst ‘Medewerkersnetwerken: een motor voor verandering’ een nieuwe versie van het gelijknamige Charterdocument en van het Overzicht van medewerkersnetwerken die bij ondertekenaars van het Charter Diversiteit actief zijn. Het Charterdocument beschrijft onder andere profiel, meerwaarde en functies van medewerkersnetwerken en de samenwerking met medezeggenschap. Ook beschrijven we kort de uitdagingen en dilemma’s waar de netwerken in de praktijk voor staan en geven daarvoor een aantal praktische tips. In dit document zijn ook een aantal goede praktijken opgenomen van medewerkersnetwerken onder Charterondertekenaars.

In het Overzicht Medewerkersnetwerken zijn de ons bekende netwerken bij ondertekenaars van het Charter Diversiteit - geordend naar dimensie van diversiteit – compact in beeld gebracht. Bij de laatste inventarisatie telden wij ruim 500 medewerkersnetwerken onder 377 Charterondertekenaars.

Met beide documenten schetsen we een actueel beeld van de belangrijke rol die medewerkersnetwerken spelen in het agenderen en aanjagen van meer diversiteit en inclusie op de werkvloer.
Beide documenten zijn hieronder te downloaden.