Windesheim ondertekent het Charter Diversiteit

Op maandag 24 januari ondertekende Inge Grimm, CvB-vicevoorzitter van Windesheim, het Charter Diversiteit. Daarmee committeert deze hogeschool zich aan de ambitie om werk te maken van meer diversiteit en een inclusieve werkvloer.

Inge Grimm tekent Charter Diversiteit namens Windesheim

Een beschaafde knal en wat dwarrelende confetti bezegelden de officiële ondertekening van het Charter Diversiteit die plaatsvond tijdens de aftrap van de Windesheim Onderwijsweken in Studio Windesheim in Almere. Inge Grimm benadrukte dat de hogeschool al mooie stappen heeft gezet op het gebied van recruitment en onderzoek, maar dat er nog genoeg werk is te doen.

Prikkeling

Voor Henk Hagoort was het zijn laatste officiële moment als bestuursvoorzitter. Volgens Hagoort is de thematiek zó actueel en belangrijk dat hij er ook in zijn nieuwe functie bij de VO-Raad veel mee te maken zal krijgen. Hij noemde het HR-beleid, de organisatiecultuur, de inhoud van het onderwijs en onderzoek, én het studentenbeleid als belangrijke programmalijnen waarover plannen van aanpak met bijbehorende actiepunten worden gemaakt. Daarnaast sprak hij de hoop uit dat de hogeschool zich verder ontwikkelt tot een plek waar iedereen zich thuis en veilig voelt en waar mensen elkaar op dit thema durven aan te spreken. Shivan Shazad, beleidsmedewerker SER Diversiteit in Bedrijf, benadrukte dat de ondertekening vooral is bedoeld als een prikkeling om het proces te versnellen. SER Diversiteit in Bedrijf heeft de kennis in huis om Windesheim hierin te ondersteunen.

Beter onderwijs

Namens Windesheim gaven Hasib Moukaddim, directeur Onderwijs van Windesheim Almere en Sjiera de Vries van het lectoraat Sociale Innovatie hun visie op de thematiek en het belang ervan. Een hogeschool die werk maakt van diversiteit en inclusie is volgens Moukaddim te herkennen aan beter onderwijs, dat bovendien voor iedereen toegankelijk is. De persoonlijke leerroute speelt wat hem betreft daarbij een belangrijke rol, waarbij het onderwijs zo nauw mogelijk aansluit bij de persoonlijke ambities van studenten. Hij noemde als mooi initiatief de dialoogsessies waarin bewustwording over uitsluiting centraal staat.

Diversiteit competenties voor studenten

Sjiera de Vries doet onderzoek naar deze thematiek en weet uit ervaring dat het belangrijk is om als hogeschool in te zetten op een onderwijscultuur waarin iedereen aan bod kan komen. Studenten komen immers in een diverse samenleving te werken binnen divers samengestelde teams en werkend voor cliënten en opdrachtgevers die allemaal verschillend zijn. “Wij zullen hen daar zo goed mogelijk op moeten voorbereiden en daarom kunnen we als Windesheim niet zonder diversiteit en inclusie. Dan moet je ook iets doen aan je personeelsbeleid en aan je organisatiecultuur. Het is één pakketje, je kunt het niet loshalen van elkaar.”

De knal die volgde op de ondertekening van het Charter markeert dat iedereen bij Windesheim wakker is geschud voor het thema diversiteit en inclusie.