Diversiteit en inclusie: dit is wat werkgevers willen weten

Hoe zorg ik in mijn organisatie voor bewustwording en draagvlak voor diversiteit en inclusie en hoe kan ik mijn personeelsbeleid daarop aanpassen? Dat zijn de thema’s waarover werkgevers de meeste vragen stellen aan de helpdesk van SER Diversiteit in Bedrijf, blijkt uit een analyse van ruim 6000 helpdeskvragen over de periode 2019-2021.

Banner voor artikel onderzoek Centerdata © SER Diversiteit in Bedrijf

Bekijk hier een Overzicht met een samenvatting van het onderzoek. 

Hier vind je het volledige rapport ‘Onderzoek behoeften werkgevers op het gebied van diversiteit en inclusie. Analyse van contacten met de helpdesk van SER Diversiteit in Bedrijf 2019–2021’.

De vragen die werkgevers stellen over diversiteitsbeleid gaan vooral over de aanpak en de ondersteuning daarvan in alle organisatielagen. Vragen gaan onder andere over trainingen, de rol van het management en het belang van diversiteit en inclusie. De vragen over aanpassing van het personeelsbeleid gaan vooral over instroombeleid en/of werving en selectie. Denk daarbij aan het aanpassen van vacatureteksten en selectieprocedures. Over doorstroom en het voorkomen van uitstroom kwamen veel minder vragen binnen. Ook over aspecten als monitoring en (inclusieve) communicatie werden minder vragen gesteld.

Naast inhoudelijke vragen zoeken werkgevers ook vaak praktische ondersteuning bij de opzet en uitvoering van D&I-beleid. Denk hierbij onder meer aan tips voor sprekers en trainers.

Wat betreft dimensie van diversiteit gingen de meeste vragen aan de helpdesk over etnisch-culturele achtergrond, gevolgd door vragen over arbeidsvermogen en sekse. Over de dimensies leeftijd en seksuele oriëntatie werden minder vragen gesteld. Deze volgorde was in alle drie de jaren hetzelfde.

Aard, omvang en sector

In de analyse is ook gekeken naar verschillen in aard, omvang en sector van het om hulp vragende bedrijf of de organisatie. (Semi-)Publieke organisaties stellen vaker dan private bedrijven vragen over het aanpassen van personeelsbeleid. Private bedrijven stellen juist meer vragen over communicatie en over bewustwording en draagvlak. Naar dimensie van diversiteit is in de vragen nauwelijks verschil tussen private en (semi-)publieke organisaties.

Over de dimensie etnisch-culturele achtergrond kwamen meeste vragen binnen. Grote organisaties stellen hierover de meeste vragen. Kleine organisaties stellen vaker dan middelgrote en grote organisaties vragen over de dimensie sekse. Vragen over arbeidsvermogen komen vooral van grote en middelgrote bedrijven. Grote organisaties stellen meer dan mkb-bedrijven vragen over seksuele oriëntatie/lhbti+.

Er zijn ook sectorale verschillen. De sectoren Overheid en Pers en media stellen veel vragen over de dimensie etnisch-culturele achtergrond en over het aanpassen van het personeelsbeleid. De procesindustrie stelt meer dan andere sectoren vragen over de dimensie arbeidsvermogen en over het creëren van meer bewustwording en draagvlak.

Bron van informatie

De vragen aan de helpdesk zijn een belangrijke bron van informatie voor SER Diversiteit in Bedrijf. Het geeft een beeld van de dimensies van diversiteit en de fasen in de implementatie van D&I-beleid waarover werkgevers meer en minder vragen hebben. Ook biedt de analyse meer inzicht in de ondersteuningsbehoefte van werkgevers. SER Diversiteit in Bedrijf gebruikt de input voor de verbetering van de informatievoorziening en dienstverlening.

Het onderzoek is uitgevoerd door Centerdata en met financiële ondersteuning van de Goldschmeding Foundation.