Raad voor de Rechtspraak tekent het Charter Diversiteit

Op woensdag 1 december ondertekende Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, het Charter Diversiteit namens het bureau van de Raad, het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak. Met deze ondertekening onderstreepte Naves het belang van een inclusieve organisatie voor een betere rechtspraak.

Foto van charterondertekenaar Henk Naves - Raad voor de Rechtspraak

In de agenda voor de Rechtspraak hebben we beschreven dat de Rechtspraak divers is samengesteld en zorgt voor inclusiviteit. Dat wil zeggen dat wij ervoor willen zorgen dat iedereen zich thuis voelt in de organisatie en zichzelf kan zijn. Een gevarieerd personeelsbestand gaat daarbij hand in hand met een inclusieve, veilige werkcultuur,” aldus Henk Naves.

Landelijke projectgroep

Bij de ondertekening waren naast Shivan Shazad, beleidsmedewerker SER Diversiteit in Bedrijf, ook aanwezig: Areane Dorsman, rechterlijk lid van de Raad, en Anjani Pherai, juridisch adviseur en lid van de landelijke projectgroep Inclusieve Diversiteit. Het ondertekenen van het Charter Diversiteit door de rechtspraakonderdelen is een van de acties die is uitgezet en wordt gecoördineerd door de landelijke projectgroep. Zeventien van de negentien bureaus voor de rechtspraak hebben nu het Charter ondertekend. De overige volgen op korte termijn.

Nulmeting

Inmiddels hebben medewerkers van de rechtspraak de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor (NMI) ingevuld. Begin 2022 wordt hierover een rapport met de resultaten verwacht. Na de ontvangst daarvan worden er concrete uitdagingen geformuleerd en wordt een plan van aanpak gemaakt.