Week tegen racisme: dit staat er op het programma

Op 21 maart staat de wereld stil bij de strijd tegen racisme en discriminatie op de Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. Het thema dit jaar is 'Voices for action against racism'.

Foto voor boven artikel over internationale dag tegen rassendiscriminatie

Deze dag is in 1966 in het leven geroepen door de Verenigde Naties (VN) ter herdenking van het drama dat zich op 21 maart 1960 voltrok in Sharpeville, Zuid-Afrika. Politieagenten openden toen het vuur op demonstranten die het oneens waren met de nieuwe apartheidswetgeving in het land. Bij het Bloedbad van Sharpeville kwamen 69 mensen om het leven, onder wie tien kinderen.

De VN legt benadrukt dit jaar in het bijzonder:
• het belang van zinvolle en veilige publieke participatie en representatie op alle gebieden van besluitvorming om rassendiscriminatie te voorkomen en te bestrijden;
• dat het belangrijk is dat de vrijheid van meningsuiting, het recht op vreedzaam protest en het belang van het beschermen van de ruimte voor het maatschappelijk middenveld, worden eerbiedigd;
• dat de bijdragen en uitdagingen van individuen en organisaties die in actie komen tegen rassendiscriminatie, erkend worden.

Op Europees niveau wordt de Anti-Racism Summit 2022 georganiseerd. Tijdens dit hybride evenement gaat het over het belang om de gezamenlijke inspanningen in de strijd tegen racisme voort te zetten binnen de Europese Unie. Bekijk hier het volledige programma.

Amsterdam

Ook in Nederland pakt men groots uit rondom deze dag. Comité 21 Maart en cultureel centrum Pakhuis de Zwijger in Amsterdam organiseren een Week tegen Racisme. Van 14 tot en met 19 maart kunnen bezoekers terecht bij verschillende activiteiten die racisme en discriminatie binnen de politiek en het onderwijs belichten. Ook vluchtelingenvraagstukken en klimaatracisme komen aan bod. De week wordt afgesloten met de landelijke demonstratie Samen tegen racisme en discriminatie, die begint op de Dam in Amsterdam.

Landelijk

Tijdens de aftrap van de landelijke Week tegen Racisme, op 21 maart, gaat presentator Jörgen Raymann in gesprek met Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Ook spreekt Raymann met Mpanzu Bamenga, winnaar van de Mensenrechtenprijs 2021. De aftrap is via een livestream te volgen.

In deze week (21 tot en met 27 maart) organiseren verschillende antidiscriminatiebureaus evenementen zoals workshops en debatten. Charterondertekenaar RADAR heeft de activiteiten op een rijtje gezet en organiseert zelf de panelbijeenkomst Racisme en cultuur: Zorgt de jeugd voor een racismevrije toekomst? Het overzicht van RADAR staat hier.  

Initiatieven

De talkshow Een lokale aanpak van racisme en discriminatie op dinsdag 22 maart wordt georganiseerd door Anti Discriminatie Bureau Zeeland en richt zich onder meer op het Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie. Hierin wordt een brede aanpak van discriminatie en racisme gepresenteerd als good practice. Aan tafel tijdens de discussie zitten Stefano Frans (voorzitter Landelijke Vereniging tegen Discriminatie, beleidsadviseur Anti Discriminatie Bureau Zeeland), Angelique Duijndam (gemeenteraadslid Vlissingen) en Barbara Oomen (hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten Universiteit Utrecht). De talkshow is interactief en er is ruimte voor kijkersvragen. Via deze link kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.