Working Positively verklaring ondertekend

Vandaag, op 1 december, Wereldaidsdag, kijken we terug op de officiële lancering van 'Working Positively Nederland' die op 29 november plaatsvond bij IBM in Amsterdam. Dit is een initiatief van IBM en SAP, in samenwerking met Aidsfonds en de Hiv Vereniging.

De Sociaal-Economische Raad, IBM, en WorkPlace Pride hebben zich hierbij aangesloten door de 'Working Positively’-verklaring te ondertekenen. Werkgevers laten hiermee zien dat zij actief streven naar een stigmavrije, respectvolle en veilige werkomgeving voor mensen met hiv en andere chronische aandoeningen.

Werkgevers nemen het voortouw

Als werkgever die de verklaring ondertekent, committeer je je aan tien doelgerichte punten met handvatten om stigma en vooroordelen rondom hiv op de werkvloer aan te pakken. Als ondertekenaar maak je ook deel uit van een netwerk dat uitwisseling van praktijkervaringen stimuleert om zoveel mogelijk impact te maken. Werkgevers spelen namelijk een cruciale rol in het verminderen van stigmatisering en discriminatie op de werkvloer. Dit kunnen ze doen door goede voorlichting te geven, te luisteren naar medewerkers en respectvol gedrag te stimuleren.

Uit de recentste cijfers van de Hiv Vereniging blijkt dat ondanks een afname van stigmatisering sinds 2007, nog steeds één op de drie respondenten in 2020 stigma op de werkvloer ervaarde. Vooroordelen, druk om hun hiv-status bekend te maken, roddels en een gebrek aan kennis onder leidinggevenden en vertrouwenspersonen waren veelvoorkomende ervaringen. De angst voor negatieve gevolgen op het werk leidde vaak tot het verborgen houden van de aandoening, wat stress en prestatievermogen kan beïnvloeden.

N=N: Niet meetbaar = Niet overdraagbaar

Sinds de aidsepidemie in de jaren tachtig heeft Nederland enorme vooruitgang geboekt in de behandeling en preventie van het virus. Hiv is nu een chronische aandoening waar goed mee te leven valt, mede dankzij medicatie en verbeterde voorlichting. In Nederland waren er begin 2022 ruim 24.000 mensen met hiv, waarvan de meerderheid succesvol wordt behandeld. Daarnaast weten veel mensen niet dat als iemand met hiv een effectieve behandeling krijgt, het virus niet meer meetbaar is en daarom ook niet meer kan worden overgedragen. Dit noemen we: Niet meetbaar = Niet overdraagbaar. Dankzij hiv-medicatie kunnen mensen een gezond leven leiden en functioneren ze als ieder ander, ook in werksituaties.

Lanceringsbijeenkomst 29 november

Voorafgaand aan de ondertekenceremonie was er aandacht voor kennisuitwisseling. Simone Langewouters van SAP lichtte toe hoe aandacht voor werknemers met hiv is geïntegreerd in het welzijnsbeleid van SAP. Lucas Vos, voorzitter van het Aidsfonds, benadrukte de voortdurende noodzaak van aandacht voor hiv en aids, ook in Nederland. Rolf van der Maas van SER Diversiteit in Bedrijf besprak het belang van het integreren van het thema hiv op de werkvloer in een bredere aanpak voor Diversiteit en Inclusie. De kennisbijeenkomst werd afgesloten met een panelgesprek onder leiding van Sanne Schim van der Loeff, waarin verschillende aspecten van persoonlijk leiderschap als drijvende kracht voor hiv-bewustwording op de werkvloer werden besproken.

Kyra Keybets, Directeur Staf bij de Sociaal-Economische Raad: "De SER sluit zich als werkgever aan bij Working Positively om werknemers met hiv een veilige en prettige werkomgeving te bieden waar ze zich ook echt thuis voelen. Dit past bovendien goed in ons bredere beleid voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Het vergroten van kennis over hiv binnen de organisatie is hierin onze eerste concrete taak”

Marijn Pijnenburg, Diversity leader bij IBM en mede-initiatiefnemer van Working Positively Nederland: “Met de recente ontwikkelingen rond HIV is het een onderwerp dat hernieuwde aandacht behoeft. Net als met andere D&I en Health&Wellbeing onderwerpen kunnen we van elkaar leren, en barrières wegnemen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk werkgevers zicht hierbij aansluiten.”

Onderteken de pledge!

Sluit je als bedrijf aan bij Working Positively Nederland en onderteken de Working Positively-verklaring om ook een verschil te maken voor een stigmavrije werkomgeving voor mensen met hiv en andere chronische aandoeningen! Voor meer informatie: bezoek de website van #WorkingPositively