14 werkgevers ondertekenen Charter Diversiteit tijdens bijeenkomst bij NN Group

14 werkgevers hebben vandaag het Charter Diversiteit ondertekend tijdens een bijeenkomst van SER Diversiteit in Bedrijf bij NN Group in Den Haag. De bedrijven zeggen daarmee toe dat zij diversiteit en inclusie (D&I) als meerwaarde zien en strategische middelen zullen inzetten om D&I op de werkvloer te bevorderen.

Charterondertekenaars bij NN Group © Daniel Verkijk

Van links naar rechts: Alice Odé (SER Diversiteit in Bedrijf), Lonneke Wijnhoven (Sweco Nederland B.V.), Patrick Groenendal (Dustin Nederland), Marieke Cambeen (Springer Media), Mathilde de Winter (Royal Vopak), Theo Lammers (Royal Kaak), Joke Boonstra (Erasmus MC), Saskia Laseur (Van Doorne N.V.), Sander de Groot (Sdu), Jacqueline Stouthard (Antoni van Leeuwenhoek), Soren Abildgaard (T-Mobile Nederland), Nicole Pijnenburg (Menzis), Marijke Kasius (PQR), Hussein Dia (SER Diversiteit in Bedrijf), Valentina Djoemai (SER Diversiteit in Bedrijf), Ans Sintenie (Odion) en Dailah Nihot (NN Group).

De ondertekenceremonie vond plaats voor de aftrap van de Charterbijeenkomst Medewerkersnetwerken: een motor voor verandering, die in het teken stond van de lancering van een gelijknamig Charterdocument. SER Diversiteit en NN Group, charterondertekenaar sinds 2021, verwelkomden meerdere vertegenwoordigers van bedrijven als T-Mobile, Erasmus MC, Vopak en American Express.

We mogen de volgende organisaties van harte welkom heten bij het Charter Diversiteit: American Express Global Business Travel, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Springer Media (BSL), Van Doorne, Erasmus Medisch Centrum, Coöperatie Menzis, Odion, Dustin Nederland, PQR, Royal Kaak, Royal Vopak, Sdu, Sweco Nederland en T-Mobile Nederland.

Dagvoorzitter Hussein Adam Dia van SER Diversiteit in Bedrijf overzag het ondertekenen. Dia: “Ik ben erg blij dat de bedrijven die vandaag aanwezig zijn zich op deze manier committeren aan het bewerkstelligen van meer sociale innovatie op hun werkvloer. Zo zetten zij concreet een stap in de richting van een opener organisatiecultuur waarin verschillen gewaardeerd en optimaal benut worden. En vanuit SER Diversiteit in Bedrijf ondersteunen wij hen hier natuurlijk graag bij.”

Dat D&I een belangrijk speerpunt is geworden voor bedrijven ziet ook Swapna Nair, Managing Director en General Manager van American Express Global Business Travel Benelux. Nair: “Bij Amex GBT zijn we ervan overtuigd dat organisaties waarin diversiteit, gelijke kansen en inclusie centraal staan het succesvolst zijn. Door het Charter Diversiteit te ondertekenen leggen we vast dat wij het aandeel vrouwen op managementniveau willen vergroten en meer betrokkenheid bij de activiteiten van onze Inclusion Groups willen realiseren. Committeren aan deze concrete doelen is onderdeel van onze continue inspanningen om vooruitgang te boeken in onze organisatie.”

Na de ondertekenceremonie van vandaag staat het totaal aantal ondertekenaars van het Charter Diversiteit op 391. Binnen zes maanden na ondertekening dienen de vandaag aangesloten partijen een Plan van Aanpak in waarin zij hun diversiteits- en inclusiebeleid omschrijven en doelen hieraan koppelen. Jaarlijks rapporteren ze over de voortgang van de doelen.

----------------------------------

Serieus werk maken van meer diversiteit en inclusie (D&I) op de werkvloer? Sluit je dan kosteloos aan bij het Charter Diversiteit. Je ontvangt ondersteuning en toegang tot een relevant netwerk. Meer dan 390 Nederlandse en 12.000 Europese ondertekenaars gingen je voor. Klik op de link voor meer informatie.