Joyce Sylvester voorzitter nieuwe Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

Het kabinet heeft afgelopen week ingestemd met de benoeming van Joyce Sylvester als voorzitter van de nieuw op te richten Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Sylvester wordt in haar rol verantwoordelijk voor interdisciplinair en wetenschappelijk onderzoek naar discriminatie en racisme in Nederland.

Portret Joyce Sylvester
Als onder meer ambassadeur voor Diversity Day in 2020, waarnemend burgemeester van Naarden, waarnemend burgemeester van Anna Paulowna en Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid was Sylvester al actief betrokken bij de bestrijding van discriminatie en racisme. Vorig jaar nog bracht ze een autobiografie uit waarin het belang van kansengelijkheid een van de hoofdthema’s was. “In mijn functie als burgemeester kreeg ik regelmatig reacties als ‘bent ú de burgemeester?’ Dit maakte me niet boos, op een bepaalde manier was ik blij dat men het uitsprak”, vertelde ze eerder hierover. “Als ik vroeg ‘Waarom denkt u dat ik dit niet kan?’, kreeg ik bijvoorbeeld te horen dat men nog nooit iemand als ik in die functie had gezien. En dan wist ik dat ik te maken had met eeuwenoude, stereotype beelden. Ik wist dat het niets met mij te maken had, maar met het vooroordeel dat een vrouw geen burgemeester kon zijn en een zwarte vrouw al helemaal niet.”

Het onderzoek van de nieuwe staatscommissie die Sylvester zal leiden, richt zich op alle sectoren in de samenleving. Onderwerpen die in ieder geval aan bod komen zijn discriminatie en etnisch profileren binnen de overheid en het gebruik van etniciteit door overheidsinstanties bij fraudebestrijding. Aan de hand van het onderzoek adviseert de Staatscommissie als onafhankelijk orgaan de regering over verbetering van beleid en regelgeving.

De werkzaamheden van de commissie zijn een aanvulling op die van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en het College voor de Rechten van de Mens. Dat komt door de focus op ‘omvangrijk, langetermijnonderzoek naar meer fundamentele vraagstukken, dat nieuwe wetenschappelijke inzichten verschaft’, vermeldt minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) in de Kamerbrief waarin ze de instelling van de commissie aankondigt. Bruins Slot benoemt te zijner tijd de overige leden van de commissie.