Aandacht voor positie LHBTI+'ers op IDAHOBIT

Het is op 17 mei de Internationale Dag tegen Homo-, Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie (IDAHOBIT). Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor het geweld tegen en de discriminatie van personen met diverse seksuele oriëntaties, genderidentiteiten en -expressies en seksekenmerken.

Pride vlag

Dat een dag als deze nog steeds hard nodig is, blijkt onder meer uit het aantal meldingen en aangiftes van discriminatoir geweld bij de politie in Nederland. In 2020 was 32 procent daarvan LHBTI-gerelateerd, meldt het College voor de Rechten van de Mens . Dat is 13 procent meer dan het jaar daarvoor. Over discriminatie op basis van seksuele gerichtheid ontving het College in 2021 51 vragen en meldingen, blijkt uit de jaarlijkse Monitor Discriminatiezaken.

Ook in het buitenland was begin mei veel aandacht voor het onderwerp na de publicatie van een interview met Eóin Tennyson, die toen de jongste en het eerste openlijk homoseksuele lid van de Noord-Ierse volksvertegenwoordiging werd. Tennyson vertelde aan de Ierse krant Sunday World dat hij vaak haatmail en berichten kreeg met homofobische inhoud. Ook werd hij kort nadat hij zijn kandidatuur bekendmaakte gebeld door een kiezer die hem vertelde dat hij ‘naar de hel zou gaan’ en dat hij ‘weerzinwekkend en zondig’ was.

Gelijke rechten

Naast aandacht voor deze onderwerpen is er van oudsher in de aanloop naar 17 mei ook een focus op de ongelijke positie waarin LHBTI+'ers verkeren. Zo brengt de Europese LHBTI-organisatie ILGA-Europe in deze periode de Rainbow Europe Index uit, dit jaar voor de veertiende keer. Hierin is een rangschikking van Europese landen opgenomen op basis van de wetgeving en beleid van een land wat betreft gelijke rechten voor LHBTI+'ers. Nederland komt hierbij uit op een dertiende plek van de 49. Lijstaanvoerder is Malta, gevolgd door Denemarken. De hekkensluiters zijn Turkije en Azerbaijan.

Bij de vele ondertekenaars van het Charter Diversiteit staat gelijkheid van LHBTI+'ers hoog in het vaandel en wordt beleid opgesteld om dat te bereiken. Unilever, dat dit jaar door de jury van de Britse LGBT Awards is opgenomen in de top 10 van meest inclusieve werkgevers, doet dat op meerdere gebieden. Naast het aanbieden van safe spaces en online cursussen over het onderwerp, richtte het bedrijf eerder het wereldwijde medewerkersnetwerk ProUd op. Het netwerk, dat is onderverdeeld in lokale afdelingen, telt inmiddels 1.117 leden. Daarvan is twee derde LHBTI+-werknemers en een derde zogenoemde ‘Allies’, collega’s die hen steunen maar zich niet identificeren als LHBTI+'er.

Netwerken

Dergelijke medewerkersnetwerken kunnen binnen grotere bedrijven van toegevoegde waarde zijn, volgens SER Diversiteit in Bedrijf. Een netwerk kan de zichtbaarheid van de groep vergroten en de sociale acceptatie doen toenemen, staat in het Charterdocument Naar een inclusieve werkvloer voor LHBTI+ werknemers. Unilever hoopt met het netwerk meer inclusie en psychologische veiligheid te bereiken voor de leden.

Naast Unilever hebben ook bedrijven als de NS, KPN, PwC en Philips hun eigen LHBTI+-medewerkersnetwerken. “Bij PwC streven we naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen”, zegt projectcoördinator Daan van Dinter namens het accountantskantoor. “Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks, maar dankzij verschillen. Daarom hebben we bijvoorbeeld een uitgebreid inclusieprogramma met trainingen, het interne PRIDE-netwerk Shine en hebben we recent onze arbeidsvoorwaarden inclusiever gemaakt met onder andere transitieverlof.”

Meer informatie over belang, functie en rol van medewerkersnetwerken bij het realiseren van meer diversiteit en inclusie op de werkvloer kunt u vinden in het Kennisdocument ‘Medewerkersnetwerken. Een motor voor verandering’. Klik op de link voor het document .

Vlaggen

Andere ondertekenaars organiseren evenementen op IDAHOBIT. In Gouda opent wethouder Corine Dijkstra namens de gemeente het evenement ‘LHBTI-rechten zijn mensenrechten’. Hierin komen sprekers aan het woord over de belangen van homoseksuele, biseksuele en queer personen. Daarnaast stond het Zero Flags Project in het stationsgebied van Gouda in de aanloop naar 17 mei. Hiervoor werden vlaggen met zwarte rouwwimpels gehesen van de 71 landen waar homoseksualiteit nog verboden is. In elf van deze landen wordt de doodstraf opgelegd voor homoseksualiteit.

In het kader van hun inclusiebeleid, maakte charterondertekenaar Coca-Cola European Partners Nederland B.V. eerder deze video waarin werknemers vragen voorgelegd kregen die mensen met een LHBTI+-achtergrond regelmatig krijgen. Bekijk hieronder de video.