Van kwetsbare medewerker naar onmisbare professional: hoe ISS succesvol mensen met beperking naar duurzame baan begeleidt

Charterondertekenaar ISS deelt hoe een publiek-private samenwerking (PPS) leidt tot volwaardige banen voor mensen met een beperking. Voor hen is de afstand tot de arbeidsmarkt in veel gevallen helaas onterecht groot.

Interieur van het ministerie van Financiën in Den Haag

Op de foto: het interieur van het ministerie van Financiën.

Dat steeds meer werkgevers visie en beleid ontwikkelen op het gebied van een toegankelijke arbeidsmarkt is een feit. Dat laat ook de monitor Charter Diversiteit 2021 zien. Zo heeft 81 procent van de Charterondertekenaars doelstellingen geformuleerd over het bevorderen van diversiteit en 79 procent over inclusie.

De arbeidsmarktpositie van medewerkers met een arbeidsbeperking blijft helaas achter. Uit onderzoek blijkt dat slechts 11 procent van de Nederlandse werkgevers bereid is iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Om deze situatie te verbeteren werd in 2015 de Banenafspraak* ingezet. De arbeidsparticipatie van mensen met een ziekte of beperking schrikbarend is namelijk laag (26 procent). En dat moet anders. Meedoen, participeren, het benutten van eigen kracht en het dragen van eigen verantwoordelijkheid zijn immers belangrijke ingrediënten voor een zinvol leven. En dat geldt misschien nog wel meer voor diegenen die dit minder vanzelfsprekend vinden.

Betaald leerwerktraject

De Monitor Charter Diversiteit 2021 laat zien dat 53 procent van de ondertekenaars een expliciete focus heeft op de instroom en behoud van mensen met een ziekte of arbeidsbeperking. Maar hoe geef je daar nu goed invulling aan? Charterondertekenaar ISS legt het uit in deze good practice. Het begint met de continue vraag: hoe kun je als bedrijf meer maatschappelijke en sociale impact maken? Naast het realiseren van interne diversiteit- en inclusieambities, zag ISS mogelijkheden om te gaan samenwerken met andere organisaties om maatschappelijke impact te maken. ISS doet dat onder andere samen met Ministerie van Financiën. Hoe ziet zo’n samenwerking eruit en wat levert het op?

ISS heeft samen met Ministerie van Financiën (Consortium Safire Services) in 2016 een leerwerktraject opgezet om onder andere invulling te geven aan de Participatiewet. Op dit moment biedt het bedrijf jaarlijks een arbeidscontract van gemiddeld 25 uur per week aan vijftien deelnemers met een indicatie banenafspraak. Door tegelijkertijd te leren en te werken worden zij in één jaar breed opgeleid en klaargestoomd voor regulier werk. Daarna zorgt ISS er voor dat de deelnemers bij ISS, het ministerie of andere werkgevers een duurzame baan krijgen.

Edwin van de Pol, Social Innovation Manager bij ISS: “Tijdens het traject zijn de deelnemers in dienst van ministerie van Financiën. ISS verzorgt de instroom, doorstroom, begeleiding en uitstroom van de deelnemers die aanvullende werkzaamheden verrichten. Ze leren werken in de catering, achter de receptie, in de postkamer, in de schoonmaak of als barista. Wat deze deelnemers doen maakt geen deel uit van het dienstverleningscontract tussen het ministerie en ISS. Daartegenover staat dat het werk dat deze mensen doen absoluut toegevoegde waarde heeft, zowel voor de dienstverlening van ISS én voor hun eigen ontwikkeling en baankansen. En de resultaten laten zien dat het werkt: van de vijftien mensen die meedoen, kunnen er veertien daarna duurzaam elders of bij ministerie van Financiën een baan vinden. Mensen worden goed opgeleid en dat loont.”

Goede begeleiding = win-win

ISS heeft eigen projectleiders en werkbegeleiders die de deelnemers op de werkvloer ondersteunen. Daarnaast krijgen deelnemers wekelijks een uur jobcoaching vanuit Jobstap voor begeleiding op alle aspecten, maar ook om hen te helpen zich te oriënteren op de volgende stap. Voor het aantrekken van deelnemers werken het ministerie en ISS onder andere samen met de gemeente Den Haag, werk- en ontwikkelbedrijf Den Haag Werkt, Jobstap en UWV.

Mede dankzij deze samenwerking heeft ISS waardevolle kennis en ervaring opgedaan die worden ingezet om antwoord te geven op de stijgende vraag van opdrachtgevers naar diversiteit, inclusief werkgeverschap en maatschappelijke (toegevoegde) waarde. Die unieke kennis maakt een bedrijf interessanter voor de markt.

Van de Pol heeft een belangrijke tip voor werkgevers: “Centraal staat dat je op een gelijkwaardige manier met mensen omgaat. Dat er een win-winsituatie ontstaat. Je ziet nog weleens in het bedrijfsleven dat niet iedereen begrijpt hoe dat in elkaar steekt. Ik vraag me altijd af: ‘Waar komt iemand vandaan, wat heeft iemand nodig?’ Mensen uit bepaalde doelgroepen hebben vaak littekens opgelopen in het leven, wat hen kwetsbaarder heeft gemaakt. Dus ik zoek naar werkgevers die dat begrijpen. Degenen die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden, worden daarvoor opgeleid. Dat is niet een one size fits all formule. Je moet altijd zorgen voor de juiste balans.”


* Wat is de Banenafspraak? Dit is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers met als inzet: extra banen voor mensen met een ziekte of handicap. De afspraak is dat iemand die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, met ondersteuning tóch bij een gewone werkgever aan het werk kan. Werkgevers zijn overeengekomen om tussen 2013 en 2026 te zorgen voor 125.000 extra banen voor mensen met een ziekte of handicap.