Deventer tekent voor diversiteit op de werkvloer

Wethouders Rob de Geest en Carlo Verhaar ondertekenden namens de gemeente Deventer op vrijdag 11 maart het Charter Diversiteit.

Ondertekening gemeente Deventer door wethouders Carlo Verhaar en Rob de Geest

Meten van diversiteit

Met het ondertekenen van het Charter Diversiteit streeft de gemeente naar een meer diverse en inclusieve werkvloer. De eerste stap hiervoor wordt een nulmeting om de huidige samenstelling van het personeelsbestand in beeld te brengen. De gemeente gaat hiervoor de Barometer Culturele Diversiteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) inzetten. Daarnaast zullen alle leidinggevenden een training over inclusief werven en selecteren volgen.

Werken aan sociale veiligheid

De stap naar een inclusieve werkvloer is vragen over thema’s als inclusie, integriteit, weerbaarheid, gelijkwaardigheid en veiligheid opnemen in het periodiek medewerkerstevredenheidsonderzoek van de gemeente. Daarnaast worden meldingen van de vertrouwenspersoon integriteit nadrukkelijker op deze aspecten geanalyseerd. Ook hieruit moet blijken in hoeverre de gemeente Deventer een inclusieve organisatie is.

Wethouder Verhaar kijkt uit naar de samenwerking met SER Diversiteit in Bedrijf: “We zien onze ondertekening als de start van een reis waarbij wij hopen te leren wat werkt op het gebied van diversiteit en inclusie”. SER Diversiteit in Bedrijf wenst de gemeente Deventer veel succes op deze reis en kijkt uit naar een goede samenwerking.