Dertien organisaties ondertekenen Charter Diversiteit

Dertien organisaties en bedrijven hebben vandaag het Charter Diversiteit ondertekend, voorafgaand aan een kennisbijeenkomst bij de Sociaal-Economische Raad. Hiermee zeggen zij toe diversiteit en inclusie (D&I) als meerwaarde te zien en dat zij strategische middelen zullen inzetten om D&I op de werkvloer te bevorderen.

© Dirk Hol

De nieuwe ondertekenaars namen deel aan een ondertekenceremonie voorafgaand aan de DiB Academy, een leersessie van SER Diversiteit in Bedrijf waarin het thema ‘inclusief leiderschap’ werd uitgediept aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Tijdens de ondertekenceremonie lichtten vertegenwoordigers van de toegetreden organisaties hun diversiteits- en inclusiebeleid toe en bespraken zij de doelstellingen die zij op dit gebied formuleerden.

Robert van der Meer, kwartiermaker voor 010 Inclusief, leidde de ondertekening. “Op een dag die voor ons in het teken staat van inclusief leiderschap zijn we trots dat hier een grote groep topmensen aanwezig is die het belang van een diverse en inclusieve werkvloer uitdraagt”, zegt hij. “Aan hun doelstellingen is te zien dat zij dit onderwerp niet alleen steunen, maar er ook serieus mee aan de slag gaan.”

Van der Meer en zijn collega’s zullen de nieuwe ondertekenaars in de komende maanden helpen bij het uitwerken van hun diversiteits- en inclusiebeleid. “We hopen dat deze organisaties actief deel zullen uitmaken van het inmiddels grote netwerk van bedrijven dat is aangesloten bij het Charter Diversiteit. Het mooie van dat netwerk is dat bedrijven die veel met elkaar gemeen hebben op een laagdrempelige manier kennis met elkaar kunnen uitwisselen.”

Binnen zes maanden na ondertekening dienen de nieuwe ondertekenaars een Plan van Aanpak in waarin zij hun D&I-beleid en -doelen verder omschrijven. Jaarlijks rapporteren ze over de voortgang van de doelen.

Na de ondertekenceremonie van vandaag telt het Charter Diversiteit 484 ondertekenaars. Wil je bedrijf of organisatie serieus werk maken van meer diversiteit en inclusie op de werkvloer? Dan kan het kosteloos aansluiten bij het Charter Diversiteit. Je ontvangt ondersteuning en toegang tot een relevant netwerk.

 

Ondertekenaars

113 Zelfmoordpreventie
Gemeente Helmond
Highcare groep
ICTRecht
Internationaal Theater Amsterdam (ITA)
Invest NL
NWB Bank
Patronaat
ProWarehouse
Rijnbrink
Squarewise
Veiligheidsregio Utrecht
WE Fashion