Charterbijeenkomst Provinciaal Symposium Diversiteit Limburg groot succes: tien organisaties tekenen Charter Diversiteit

Tien organisaties hebben tijdens een Charterbijeenkomst in het Gouvernement aan de Maas het Charter Diversiteit ondertekend tijdens het Provinciaal Symposium Diversiteit op de Werkvloer. De conferentie werd op 19 mei georganiseerd door SER Diversiteit in Bedrijf en Limburgse charterondertekenaars in de stad die symbool staat voor de verbinding tussen verschillende culturen, zienswijzen en visies: Maastricht.

© Stefan Oostwegel 

Op de foto van links naar rechts: Alice Odé (SER Diversiteit in Bedrijf), Simon Klop (The Growth Collective), Nicole Köbben (Timing), Remco Bakker (CIZ), Otto Jurrius (Thermo Fischer Scientific), Alexandra Legro (Hunkemöller), Jasper van der Beld (Rechtbank Zeeland-West-Brabant), Marco Bastian (NBBU), Rob Sijm (Provincie Utrecht), Masha Hennequin (Improven), Marco Zomer (Normec Group) en Hussein Adam Dia (SER Diversiteit in Bedrijf). Alle foto's in dit artikel zijn gemaakt door Stefan Oostwegel. 

Vertegenwoordigers van grote werkgevers als Hunkemöller, de Provincie Utrecht, brancheorganisatie NBBU en de Rechtbank Zeeland-West-Brabant plaatsten hun handtekening onder de intentieverklaring. Met hun deelname committeren de organisaties zich aan het tackelen van concrete uitdagingen op het gebied van diversiteit en inclusie. Dat deden ook uitzendorganisatie Timing, Normec Group, het Centrum Indicatiestelling Zorg, Thermo Fischer Scientific Netherlands en de Utrechtse adviesbureaus Improven en The Growth Collective.

Charterbijeenkomst zaal

De bijeenkomst stond in het teken van brede diversiteit op de werkvloer. Gedeputeerde van Limburg Madeleine van Toorenburg trapte de bijeenkomst af en lichtte toe waar zij persoonlijk de meerwaarde van diversiteit op de werkvloer ziet: mensen met verschillende achtergronden brengen ervaringen en inlevingsvermogen mee, die bijdragen aan betere dienstverlening.

Nestar Lakot

Op de foto: Nestar Lakot

Directeur van de provincie Carola van der Weijden en Nestar Lakot lichtten vervolgens het Schakelprogramma RichtingZuid toe. Hoogopgeleide statushouders gaan hierin aan de slag binnen de provincie Limburg. In dit programma staan taalverbetering, kennismaking met de Nederlandse werkcultuur en individuele doorgroei centraal. Zes schakeltrainees begonnen in februari aan het schakelprogramma, waaronder Lakot zelf.

Verschillende perspectieven

Daarna was het tijd voor het tekenmoment. De Utrechtse provinciesecretaris Anneke Knol-Van Leeuwen gaf van tevoren al aan dat de provincie Utrecht ‘een diverse en inclusieve organisatie’ wil zijn, ‘waar iedereen goed kan werken’. “Om daar ook verder stappen in te zetten, hebben wij nu het Charter Diversiteit ondertekend. We willen alle verschillende talenten de ruimte bieden. Mensen met verschillende perspectieven, achtergronden, voorkeuren of opleiding kijken anders naar de wereld en het leven. Daar wordt ons werk alleen maar beter én leuker van.”

Nicole Köbben

Op de foto van links naar rechts: Marco Bastian, Nicole Köbben, Simon Klop

Uitzendorganisatie Timing streeft ernaar een afspiegeling van de maatschappij te zijn, vertelde ondertekenaar Nicole Köbben (Directeur Human Resources). “Met vertegenwoordigers vanuit verschillende achtergronden en inzet op arbeidsvermogen. Timing gelooft dat iedereen recht heeft op een baan, ongeacht leeftijd, gender, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft.” Köbben en Timing willen in dat kader aantoonbaar meer etnische diversiteit en meer medewerkers met een arbeidsbeperking binnen het bedrijf.

SER Diversiteit in Bedrijf schreef eerder Charterdocumenten over culturele diversiteit op de werkvloer en het bevorderen van kansen op werk en werkbehoud van mensen met een arbeidsbeperking en/of chronische ziekte. Lees de documenten via de volgende links.

Identificeren

In de pauze was er de gelegenheid om de expositie Expats x Migrants te bezoeken, die vanaf 11 mei in het Gouvernement stond. Fotograaf Tetsuro Miyazaki stelde daarin één vraag centraal: zie je op deze foto een expat of een migrant? Voor dit fotoproject portretteerde en interviewde Miyazaki twintig buitenlandse professionals die zichzelf identificeren als migrant en/of expat."De term ‘expat’ is verstrengeld met positieve aannames over privileges en klasse, terwijl ‘migrant’ vaak iets minderwaardigs suggereert: expats komen wat brengen, migranten komen wat halen", stelt Miyazaki. "Als beide groepen bestaan uit mensen die hun land van herkomst hebben verlaten in de hoop hun levenskwaliteit te verbeteren, welke criteria hanteren we dan om het onderscheid te maken en wat zijn daar de consequenties van?"

Portret uit expositie Expat vs. Migrant van Tetsuro Miyazaki.

Portretten uit expositie Expat vs. Migrant van Tetsuro Miyazaki.

Kansen op de arbeidsmarkt

Na de pauze gingen maatschappelijke organisaties, waaronder het Provinciaal Platform voor Diversiteit, in gesprek met Gé Moonen. Moonen is de voorzitter van Keyport, een initiatief in zeven Limburgse gemeenten waarin overheid, ondernemers en onderwijs samenwerken. Moonen, de voormalige CEO van Moonen Packaging, vindt dat bedrijven zich moeten toerusten om in te spelen op professionele talentontwikkeling en arbeidsmarktkrapte. Hiervoor is bewustwording en investering nodig.

“In Maastricht lieten publieke organisaties en bedrijfsleven zien, hoe urgent de uitdaging is om verschil op de werkvloer te realiseren. Op deze bijeenkomst hebben tien nieuwe ondertekenaars een stap gezet in deze richting door van elkaars ervaringen te leren”, aldus Alice Odé, projectleider SER Diversiteit in Bedrijf.