Bibliotheek Deventer ondertekent Charter Diversiteit

Op vrijdag 11 maart 2022 ondertekende Alice van Diepen (directeur Bibliotheek Deventer) het Charter Diversiteit. Daarmee uitte Bibliotheek Deventer de wens om werk te maken van meer diversiteit en een inclusieve werkvloer.

Groepsfoto ondertekening Charter Diversiteit door Bibliotheek Deventer

“Wij zijn de eerste bibliotheek in Nederland die het Charter Diversiteit heeft ondertekend en daar ben ik best een beetje trots op”, zegt Van Diepen. “We hebben al een paar stappen gezet op het gebied van personeelsbeleid en organisatiecultuur, maar er kan veel meer. En dat gaan we ook doen. We willen als bibliotheek nóg meer een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt, als bezoeker en als medewerker.”

De Bibliotheek Deventer gaat kijken naar de diversiteit en inclusie in het programma, publiek, personeel en partners. Dit jaar is er al een begin gemaakt. Medewerkers en vrijwilligers gingen met elkaar in gesprek over dit thema om de bewustwording te vergroten. De volgende stap is het vormen van een werkgroep die aan de slag gaat om de programmering inclusiever te maken.

Breder publiek

De bibliotheek streeft naar meer verbinding met de inwoners van de stad en de dorpen. De bedoeling is om een meer divers scala van partners te betrekken bij de organisatie van activiteiten. Op die manier voelt ook een breder publiek zich aangesproken om de bibliotheek te bezoeken en mee te doen.

De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van medewerkers en leden van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Deventer en Alice Odé, projectleider SER Diversiteit in Bedrijf.