B&T: Verschillen optimaal benutten

Op 27 januari 2022 ondertekende Hans van Willegen, algemeen directeur van B&T, in het online bijzijn van al zijn collega’s het Charter Diversiteit van SER Diversiteit in Bedrijf.

Hans van Willegen, algemeen directeur van B&T, ondertekent Charter Diversiteit

De adviseurs van B&T helpen opdrachtgevers binnen het onderwijs aan integrale, duurzame maatwerkoplossingen bij hedendaagse thematiek. B&T voorziet schoolbesturen en schooldirecteuren daarbij van gerichte expertise en begeleiding. De ondertekening van het Charter Diversiteit vormde het startschot om méér aandacht aan gelijke kansen en een inclusieve samenleving te besteden, zowel als opdrachtnemer en als werkgever.

Verschillen optimaal benutten

“Als werkgever streven wij naar een divers personeelsbestand.”, zegt Hans van Willegen. “Momenteel is culturele diversiteit de dimensie die bij ons het sterkst ondervertegenwoordigd is, dus daar gaan we mee aan de slag.” B&T is van plan om de interne (culturele) diversiteit te vergroten. Dit gaan zij onder andere doen door een betere afstemming van wervingskanalen en het inclusiever maken van hun werving en selectie.

Ook wil B&T diversiteit stimuleren bij opdrachtgevers. Als adviseur en bemiddelaar heeft B&T op die manier volgens Van Willegen de kans om een dubbele impact te maken. Zo zal B&T de komende jaren zich niet alleen inzetten voor diversiteit binnen de eigen gelederen, maar ook voor gelijkheid bij klanten en opdrachtgevers:

“We willen meer diversiteit binnen schoolbesturen en schoolleidingen zien. In gesprekken met onze opdrachtgevers zullen we hen structureel bewust proberen te maken van de rijkdom en kansen die diversiteit te bieden heeft.”

B&T is de 344e charterondertekenaar van het Charter Diversiteit en sluit zich eveneens aan bij het Amsterdamse platform Amsterdam – Divers & Inclusief.