Charter Diversiteit groeit na ondertekenceremonie bij Deloitte

Vijftien organisaties en bedrijven hebben vandaag het Charter Diversiteit ondertekend tijdens een bijeenkomst bij Deloitte. Hiermee zeggen zij toe dat zij diversiteit en inclusie (D&I) als meerwaarde zien en strategische middelen zullen inzetten om D&I op de werkvloer te bevorderen.

Groepsfoto charterondertekenaars Deloitte © Daniël Verkijk

De nieuwe ondertekenaars namen deel aan een ondertekenceremonie voorafgaand aan de Charterbijeenkomst Werken naar Vermogen die werd georganiseerd door SER Diversiteit in Bedrijf en Deloitte in het Amsterdamse kantoor van de financieel dienstverlener. Vertegenwoordigers van de toegetreden organisaties lichtten hier hun diversiteits- en inclusiebeleid toe en de doelstellingen die zij op dit gebied hebben geformuleerd.

Robert van der Meer, kwartiermaker voor 010 Inclusief, leidde de ondertekenceremonie. “We zijn zeer verheugd met het feit dat deze bedrijven en organisaties zich bij het Charter Diversiteit hebben aangesloten”, zegt hij. “En dat zij vanaf nu onderdeel uitmaken van het netwerk van bedrijven daaromheen dat kennis met elkaar uitwisselt en van elkaar leert. Zelf vond ik het in de aanloop naar deze bijeenkomst mooi om te zien dat zij allen het belang inzien van een gedegen en breed gedragen diversiteits- en inclusiebeleid. Vanuit SER Diversiteit in Bedrijf zullen wij hen ondersteunen met het uitwerken van hun plannen op dit gebied.”

Binnen zes maanden na ondertekening dienen de nieuwe ondertekenaars een Plan van Aanpak in waarin zij hun D&I-beleid en -doelen verder omschrijven. Jaarlijks rapporteren ze over de voortgang van de doelen.

Na de ondertekenceremonie van vandaag telt het Charter Diversiteit 470 ondertekenaars. Wil je bedrijf of organisatie serieus werk maken van meer diversiteit en inclusie op de werkvloer? Dan kan het kosteloos aansluiten bij het Charter Diversiteit. Je ontvangt ondersteuning en toegang tot een relevant netwerk. Ruim 450 Nederlandse en 12.000 Europese ondertekenaars gingen je voor. Klik op de link voor meer informatie.

Ondertekenaars

CINOP
De Volksbank
Gemeente Zwolle
GGD Zuid Limburg
HollandCasino
Hunebedcentrum
HVO-Querido
IMW Regio Tilburg
Mulier Instituut
Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn N.V.
Provincie Zuid-Holland
STAN Partners
Univé
Ymere
Yource Holding B.V.