Charterbijeenkomst: vijf instellingen uit de onderwijs sector ondertekenen Charter Diversiteit

Vijf instellingen uit de sector onderwijs hebben op 9 juni 2022 in het landelijke en bosrijke Breukelen het Charter Diversiteit getekend. Dat deden de instellingen op een bijeenkomst georganiseerd door SER Diversiteit in Bedrijf in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit.

© Sander Foederer

Op de foto van links naar rechts: Alice Odé (SER Diversiteit in Bedrijf), Jacomine Ravensbergen (Avans Hogeschool), Koen Becking (Nyenrode Business Universiteit), Malika Azaknouni (MBO raad), Sjoerd Bakker (ICM Opleidingen & Trainingen), Indra Balwant (ROC Mondriaan), Uzoma Onwudiegwu (Nyenrode Business Universiteit), Shivan Shazad (SER Diversiteit in Bedrijf). 

Meerdere vertegenwoordigers van de nieuwe ondertekenaars ROC Mondriaan, Nyenrode Business Universiteit, MBO Raad, Avans Hogeschool en ICM Opleidingen & Trainingen waren aanwezig in het Dr. Albert Heijn-gebouw op de campus van Nyenrode. Rector magnificus Koen Becking trapte de bijeenkomst af en heette iedereen van harte welkom. Becking stipte in zijn introductie het belang aan van meer gendergelijkheid en culturele diversiteit onder medewerkers en studenten van Nyenrode. Becking: “Nyenrode is van oudsher een universiteit waar mannen studeerden. Vanaf jaren 70’ is dat langzaam veranderd. Vandaag hebben we meer vrouwelijke studenten en docenten en inmiddels ook een vrouw in ons driekoppige College van Bestuur. Maar we zijn er nog niet en daarom is het belangrijk om dit onderwerp steeds te blijven benoemen. Dit geldt ook op het vlak van culturele diversiteit. Voor ons als Nederlandse universiteit met internationale focus is meer culturele diversiteit onder medewerkers en studenten van essentieel belang.”

Shivan Shazad, beleidsmedewerker bij SER Diversiteit in Bedrijf, stipte vervolgens het belang aan van meer kennisuitwisseling op het gebied van diversiteit en inclusie tussen de verschillende onderwijssectoren. Drie gastsprekers uit de verschillende sectoren waren uitgenodigd om hun expertise hierover te delen: Rosalien van ’t Foort-Diepeveen, docent aan Nyenrode, vertelde over haar onderzoek naar gender ongelijkheid aan de top van het bedrijfsleven. Enkele conclusies uit haar onderzoek zijn dat met name genderstereotypering en organisatiecultuur een belangrijke rol spelen in het niet doorstromen van vrouwen naar de top. Zij beveelt organisaties aan om te werken aan het veranderen van de organisatiecultuur, het tegengaan van genderstereotypering op de werkvloer en zorg te dragen voor voldoende commitment van besturen.

Mala Paltoe en Anita de Moor (MBO Raad) deelden vervolgens inzichten van MBO raad en het kennispunt Gelijke Kansen, Diversiteit & Inclusie. De Mbo raad is de brancheorganisatie van scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en adviseert een achterban van ruim 61 mbo scholen in Nederland. Dit doet de raad via bewustwording, professionalisering en door de verbinding aan te gaan met onderzoekers, experts en de scholen op het vlak van diversiteit en inclusie. Een van de voorbeelden hiervan is hun kennispunt Gelijke Kansen, Diversiteit & Inclusie.

Tot slot vertelde onderwijsdirecteur Hasib Moukaddim van Hogeschool Windesheim over zijn missie om het hoger onderwijs inclusiever te maken. Waarbij de kern van zijn verhaal was dat diversiteit geen feestje is maar juist een bron van misverstanden, conflict en onzekerheid. Daarom is het voor onderwijsinstellingen belangrijk om te werken aan een inclusieve cultuur waar leidinggevenden veerkrachtig genoeg zijn om met de diversiteit van medewerkers en studenten om te gaan.

Na de drie gastsprekers volgden ondertekeningen van het Charter Diversiteit door strategisch adviseur Indra Balwant Gir namens ROC Mondriaan en rector magnificus Koen Becking namens Nyenrode Business Universiteit. Vervolgens waren Hoofd HRM Malika Azaknouni namens MBO Raad, vicevoorzitter Jacomine Ravensbergen namens Avans Hogeschool en HR Manager Sjoerd Bakker namens ICM Opleidingen & Trainingen aan de beurt. Hierdoor komt het aantal ondertekenaars van het Charter Diversiteit uit op 376.

---

Bij SER Diversiteit in Bedrijf staan het komende jaar meer sectorspecifieke bijeenkomsten zoals die van vandaag op de planning. Doel van deze bijeenkomsten is om kennisuitwisseling op het gebied van diversiteit & inclusie in samenwerking met brancheorganisaties en verenigingen te bevorderen. Meer weten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief of volg ons op sociale media om hiervan op de hoogte te blijven.