Nieuwe e-learning objectief werven en selecteren voor ondernemers

Vandaag wordt de e-learning: ‘Het nieuwe werven en selecteren, vind talent zonder vooroordelen’ gelanceerd. De cursus is in samenwerking met een groep ondernemers ontworpen om werkgevers te helpen te voldoen aan de eisen van de Wet gelijke kansen bij werving en selectie.

Banner tekst: E=learning  ‘Het nieuwe werven en selecteren, vind talent zonder vooroordelen’

De e-learning helpt werkgevers bij de bewustwording van vooroordelen en reikt interactieve tools aan die kunnen helpen bij het op papier zetten van een werkwijze voor objectief werven en selecteren. Het hoofddoel van deze e-learning is dat Nederlandse werkgevers hun werving en selectie zó gaan inrichten dat iedereen gelijke kansen krijgt.

De e-learning loopt vooruit op de nieuwe wet gelijke kansen bij werving en selectie. Wanneer de nieuwe wet van kracht is, moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers namelijk een werkwijze voor objectief werven en selecteren vastleggen. Als een werkgever dit niet doet, dan kan deze een boete krijgen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wanneer een werkgever minder dan 25 medewerkers in dienst heeft, hoeft de werkwijze niet omschreven te worden, maar mag er geen vermoeden bestaan dat er discriminatie een rol speelt. Als dit vermoeden er wel is, kan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werkgever alsnog verzoeken om een werkwijze schriftelijk vast te leggen.

De e-learning is ontwikkelt door Movisie en SER Diversiteit in Bedrijf (DIB). Een analyse van hulpvragen van werkgevers van DIB toont aan dat werkgevers, vooral vanuit het mkb, moeite hebben met het aanscherpen van hun instroombeleid. De meeste hulpvragen die DIB ontvangt gaan over het aantrekken van divers personeel. Het aantal vragen daarover is na het indienen van het wetsvoorstel sterk toegenomen. Om aan deze hulpvragen tegemoet te komen is de samenwerking met ondernemers gezocht om een tool te ontwikkelen die écht werkt.

Volgens Hanneke Felten van Movisie wordt er in Nederland nog vaak gediscrimineerd bij werving en selectie van nieuw personeel. “Je hebt vaak de neiging om iemand sneller aardiger te vinden als deze persoon op je lijkt. Een gevolg is dat wanneer je dus een vrij witte organisatie hebt, je vaak een witte organisatie houdt.”

De e-learning zorgt ervoor dat je juist selecteert op basis van competenties en daarmee dus veel beter in staat bent om andere profielen binnen je bedrijf te krijgen. In deze e-learning is die aanpak toegankelijk uitgelegd met veel praktische tips en voorbeelden van andere werkgevers.

Je kan de e-learning hier vinden.