Terugkijken: opening European Diversity Month 2022

Het veld van diversiteit en inclusie (D&I) kent veel verschillende termen, waardoor je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Gelukkig kwamen tijdens de opening van de European Diversity Month in Brussel op 29 april meerdere experts rondom D&I aan het woord. De gesprekken, gemodereerd door prijswinnend journaliste Isabelle Kumar, waren voor veel kijkers verhelderend.

EU Diversity Month, groepsfoto met aanwezige D&I-experts

Wil je de hele opening terugkijken? Dat kan via deze link: https://eudiversity2022.eu/events/recordings/ 

Gedurende de opening werden via een Q&A en poll-platform aan de kijkers online meerdere vragen gesteld. Zo ook de ingewikkelde vraag: “Wat betekent intersectionaliteit voor jou?”. Panellid Onur Şahin, promovendus op het gebied van inclusiviteit aan de Universiteit Utrecht, legde in makkelijke taal de term intersectionaliteit uit. (11:35:00 in de video)

Identiteit

In 1989 wordt deze term geïntroduceerd door de Amerikaanse jurist Kimberlé Crenshaw. In een rechtszaak waarin Crenshaw discriminatie van zwarte vrouwen aankaart, slaagt de Amerikaanse rechter er niet in te bepalen of een groep zwarte vrouwen gediscrimineerd wordt op de werkvloer vanwege hun gender of hun huidskleur. Dat er sprake is van zowel seksisme als racisme wordt niet erkend door de rechter, omdat witte vrouwen en zwarte mannen wel werden aangenomen. Met de term intersectionaliteit wil Crenshaw aantonen dat deze twee aspecten van de identiteit van een zwarte vrouw een specifieke vorm van discriminatie mogelijk maakt. De verschillende aspecten, ook wel ‘assen’, van iemands identiteit, zoals ras, gender, seksualiteit en klasse, kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Hoewel het belang van intersectionaliteit steeds meer wordt erkend, blijkt het nog steeds moeilijk om deze manier van denken precies te definiëren of concreet toe te passen. Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat we in de omgang met elkaar oog hebben voor de meerdere aspecten van iemands identiteit, volgens Sahin. Zoals de bekende zwarte lesbische feminist Audre Lorde treffend verwoordde: “There is no such thing as a single-issue struggle, because we do not live single-issue lives.”

EU Diversity Month: Onur Sahin in gesprek met Isabelle Kumar

Aanvaarden

In het andere panelgesprek werden de termen diversiteit en inclusie onder de loep genomen. Voor Seti Doli Makola, Talent Expert bij AXA, betekent inclusie het aanvaarden van verschillen die we hebben, het aanvaarden van wat we zijn en ook wat we niet zijn. (10:11:20) Een interessante en unieke toevoeging kwam van Andrej Vrsansky van de Slowaakse Coalitie voor geestelijke gezondheid. (10:30:05) Volgens Andrej gebeurt er iets magisch als mensen voor hun mentale gezondheid gaan zorgen en erover gaan praten. Openlijk praten over je mentale gezondheid op de werkvloer is van cruciaal belang. Als je een omgeving hebt waar mensen niet echt praten over wat ertoe doet, hoe weten bazen dan wat de echte behoeften en problemen zijn?

Maar de centrale boodschap van dit event was dat netwerken cruciaal is voor iedereen die zich bezighoudt met diversiteit en inclusie. Hierdoor kunnen we kennis met elkaar delen en ervaringen uitwisselen, zowel good als bad practices. Het motto van de Europese Diversity Month is dan ook ’Building Bridges’. Door bruggen te bouwen, komen we samen dichterbij een meer inclusieve wereld.

Diversity Day

In Nederland vieren we Diversity Day op 4 oktober 2022. Meer informatie hierover vind je op de officiële website: https://diversityday.nl/. Het motto van dit jaar is 'Verschil Verrijkt'.