Werkconferentie Samen Werken voor de regio

De regio wordt steeds belangrijker op sociaaleconomisch gebied. De afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet om op regionaal niveau tot intensievere samenwerking te komen tussen sociale partners en gemeenten, en andere partijen. De opbouw van regionale werkbedrijven en samenwerking via sectorplannen zijn daarvan sprekende voorbeelden.

Tijdens een door de SER georganiseerde werkconferentie op 16 maart 2016 voor beleidsbepalers die actief zijn in de (arbeidsmarkt)regio werden ervaringen uitgewisseld en inspiratie opgedaan met betrekking tot deze onderwerpen. De werkconferentie vloeit voor uit het SER advies 'Toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet' (TAW) van februari 2015 waarin een afspraak is gemaakt een bijeenkomst te organiseren met mensen en partijen die actief zijn op de 35 Werkpleinen en in de 35 Werkbedrijven.

Op 19 juni 2019 heeft de SER een tweede conferentie georganiseerd, “regionale samenwerking voor de arbeidsmarkt, sneller en effectiever opereren op de arbeidsmarkt” waarin onder andere ervaringen met de DWSRA projecten zijn gepresenteerd.