Publicatie

Op weg naar geharmoniseerde grenswaarden van kankerverwekkende stoffen in de EU

Op 9 september 2021 heeft de SER-Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) de notitie “Naar een risico-gebaseerde benadering van grenswaarden in de EU voor kankerverwekkende stoffen zonder drempelwaarde” vastgesteld, en om brede verspreiding ervan gevraagd.

Download de notitie (Engels)

De Subcommissie GSW pleit voor het harmoniseren van het vaststellen van grenswaarden op de werkplek van kankerverwekkende stoffen. Door de diverse benaderingen in EU landen ontstaan onwenselijke verschillen in de hoogte van de grenswaarden. En daarmee ook verschillen in gezondheidsrisico’s die werkenden kunnen lopen. Hierdoor komt een gelijk speelveld en gelijke behandeling van EU werknemers in gevaar.

De kern van de discussie ligt bij de acceptatie van een zeer beperkt risico op kanker door blootstelling aan deze stoffen gedurende een werkzaam leven van 40 jaar en een dagelijkse blootstelling van 8 uur. Welk risico wordt geaccepteerd verschilt per EU land. In de genoemde notitie zet de SER de risico-gebaseerde benadering uiteen met voor- en nadelen. In een bijlage worden de benaderingen van enkele landen vergeleken.


Het vaststellen van grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen zonder drempelwaarde is een nauwkeurig proces, dat (nog) niet is geharmoniseerd in de EU. In Nederland en een aantal andere landen gebeurt dit op basis van een beoordeling van de feitelijke risico’s die werknemers in de betreffende sectoren lopen bij blootstelling.
• De Gezondheidsraad maakt een wetenschappelijke beoordeling, en;
• Binnen SER-GSW wordt met de sociale partners een haalbare grenswaarde afgeleid.

Ga voor meer info naar het dossier gevaarlijke stoffen

Download de Engelse notitie

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Aanmelden nieuwsupdate

Blijf op de hoogte van wat de SER doet voor gezond en veilig werken.