Nieuwsoverzicht Europa en de wereld

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Europa en de wereld.

Europa op een keerpunt

16-05-2024

Het worden spannende Europese verkiezingen op 6 juni 2024. Op dit moment is Europa een van de meest welvarende en invloedrijke werelddelen, maar die positie staat ernstig onder druk. De afgelopen jaren hebben we ervaren hoe afhankelijk Europa is van landen als China, Rusland en de Verenigde Staten, en hoe kwetsbaar onze economie en onze veiligheid zijn.

Wat brengt de digitale euro ons?

03-10-2023

Digitalisering heeft een grote invloed op de samenleving. Zo ook op het gebied van ons betalingssysteem. In Nederland is het gebruik van contant geld in de afgelopen jaren afgenomen; er zijn zelfs winkels waar je alleen nog kunt pinnen. Daarnaast hebben digitale betaalmiddelen, zoals cryptomunten, voor veel opschudding gezorgd. De digitale euro kan daar nog een schepje bovenop doen.

Beleidsagenda Europese Unie 2024-2029 - Samen sterker in tijden van transities

28-09-2023

Nederland heeft een sterk Europa nodig. Door de snel verschuivende economische en politieke machtsverhoudingen in de wereld staan de Europese waarden onder druk. Samen kunnen landen zorgen voor een versterking van de concurrentiekracht, weerbaarheid en werk- en levensomstandigheden in lidstaten.

Waarom hebben we Europa nodig?

11-10-2022

De machtsverhoudingen in de wereld zijn aan het verschuiven. Nederland kan het niet alleen nu het Westen en het liberale gedachtegoed niet meer dominant zijn. Ook de aanpak van klemmende vraagstukken als klimaat, energie en digitalisering overstijgt de landsgrenzen. Europese samenwerking is essentiëler dan ooit.

Sturen op brede welvaart: de wetenschap ontwikkelde er een model voor

30-08-2022

Welvaart gaat niet alleen over geld. Het gaat ook over sociale samenhang, gezondheid en een goede leefomgeving. Hoe kunnen beleidsmakers dit maatschappelijk welbevinden meenemen in hun besluitvorming? Onderzoeksinstituut TNO ontwikkelde er een model voor. Projectleider Josephine Sassen-Van Meer licht toe.

De sociaaleconomische gevolgen van de Oekraïne-oorlog: alles wordt duurder

07-06-2022

De oorlog in Oekraïne heeft enorme impact, wereldwijd en in Nederland. De SER houdt de vinger aan de pols. Wat zijn de gevolgen en de risico’s voor de Nederlandse economie? Wat is er nodig om de pijn eerlijk te verdelen?

Economische gevolgen oorlog in Oekraïne in raadsvergadering SER

17-05-2022

Op 20 mei van 10.15 tot 12 uur vindt de raadsvergadering van de SER plaats. De raad is openbaar en ook via internet te volgen. Tijdens de vergadering wordt onder andere gesproken over de economische gevolgen in Nederland van de oorlog in Oekraïne.

Eurocommissaris Paolo Gentiloni op bezoek bij de SER

29-04-2022

Op woensdag 26 april bezocht Eurocommissaris Paolo Gentiloni de SER. Hij is binnen de Europese Commissie verantwoordelijk voor een breed pakket van taken op het terrein van de economie.