SER Diversiteit in Bedrijf en T-Mobile organiseren bijeenkomst over personeelstekort: "Alleen inclusieve werkgevers zullen de toekomst halen"

De steeds maar toenemende arbeidskrapte is vandaag de dag een van de grootste kopzorgen van werkgevers. Daarom grepen SER Diversiteit in Bedrijf en T-Mobile De Week van de Ondernemer aan om een bijeenkomst te organiseren over de aanpak van het personeelstekort.

Groepsfoto genomineerden Award Diversiteit in Bedrijf 2022 + minister Karien van Gennip. Van links naar rechts: Stefan Twigt, Derk Kappelle, Haris Trnjanin, Patritia Pahladsingh, Karien van Gennip, Joy Lodarmasse, Sanam Azizi, Anita Huijmans, Ronald Nieuwenhuis © Daniel Verkijk

Verschillende instanties luidden eerder dit jaar de alarmbel over deze ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Zo rapporteerde het CBS in augustus dat de aantallen vacatures en banen in het tweede kwartaal van 2022 een nieuw record bereikten, terwijl het aantal werklozen de laagste stand liet zien sinds 2003. Aan het begin van het derde kwartaal van 2022 gaf 38 procent van de ondervraagde bedrijven aan dat een tekort aan arbeidskrachten de belangrijkste belemmering voor de productie of activiteiten vormde. Begin vorig jaar was dat nog 10 procent.

Het tekort aan personeel treft een hoop sectoren. In september meldde het UWV dat er in alle 92 verschillende beroepsgroepen die deel uitmaken van hun Spanningsindicator sprake was van een personeelstekort. De instantie raadde werkgevers daarom onder meer aan om verder te kijken dan de traditionele wervingsmethodes.

Tijdens de bijeenkomst Personeelstekort? Zo werf je waardevolle werknemers op 14 november konden meer dan honderd aanwezige vertegenwoordigers van bedrijven inspiratie opdoen om met een frisse blik te kijken naar hun wervings- en selectieprocedures. Thema’s die aan bod kwamen waren onder meer het aantrekken van nieuw talent door een diversere en inclusievere werkomgeving en aanbodgericht werven. Prominenten als minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland Jacco Vonhof hielden toespraken die hierop aansloten.

De middag werd overzien door dagvoorzitter Harry van de Kraats, partner bij executive search-bureau Maes & Lunau en voorzitter van de Raad van Advies van SER Diversiteit in Bedrijf. Van de Kraats zoomde in zijn introductie in op het grote aantal ondernemers in Nederland, zowel grote bedrijven als mkb’ers, dat worstelt met het aantrekken van personeel en op zoek is naar kennis en hulp. “Heel veel mkb’ers zijn blij dat ze zich bij het Charter Diversiteit hebben aangesloten, omdat ze vaak niet over grote HR-afdelingen beschikken”, zei Van de Kraats. “Als lid van het Charter kunnen ze wel even naar SER Diversiteit in Bedrijf bellen met hun vragen.”

Dagvoorzitter Harry van de Kraats tijdens bijeenkomst personeelstekort

Gedreven

Van de Kraats introduceerde na zijn intro Søren Abildgaard, de eerste keynote spreker van de middag. De CEO van T-Mobile hield een vlammend betoog over de grote waarde van meer diversiteit en inclusie op werkvloeren om een gezonde arbeidsmarkt te garanderen in de toekomst. “Toen we begonnen met het praten over diversiteit en inclusie, was het een nice to have”, zei Abildgaard. “Het voelde goed om te zeggen dat iedereen welkom was. Maar deden we er ook echt wat aan? Ik durf te zeggen: velen van ons niet. Maar als je vandaag de dag wil concurreren, dan toont onderzoek aan dat je moet investeren in teams met veel diversiteit, want die presteren beter dan niet-diverse teams.”

Hij gaf een voorbeeld van de ontwikkeling die nodig is om dat diverse talent aan te spreken. “Een paar jaar geleden zag je bij binnenkomst in ons gebouw vijf lachende, vriendelijke mensen op de muur afgebeeld. Allemaal wit, allemaal jong. Ik vond er eerst niet veel van, tot ik sprak met een van onze werknemers. Die vond het fijn om voor T-Mobile te werken, maar zag zichzelf niet als onderdeel van het bedrijf, omdat hij zich niet gerepresenteerd voelde in onze uitingen. Dat zette me aan het denken. We móesten actiever worden.”

Abildgaard sloot af met een duidelijk statement: “Alsjeblieft, hou het niet bij beleid. Dat gaat niet werken. Het móet beginnen bij jezelf. Jullie moeten gedreven zijn, zodat de mensen om je heen dat ook worden. Want het gaat om het juiste te doen.”

Soren Abildgaard (T-Mobile) tijdens toespraak

Awards

Het volgende programmaonderdeel was de bekendmaking van de winnaars van de Award Diversiteit 2022. Dit jaar maakten zes bedrijven kans op de Award in de categorieën ‘Groot bedrijf’ en ‘mkb’. In de categorie ‘Groot bedrijf’ waren naast netbeheerder Alliander ook telecombedrijf KPN en accountantskantoor EY genomineerd. De medegenomineerden van reclamebureau TBWA\NEBOKO waren het consultancybedrijf SIA PARTNERS en trainingsbureau Lepaya.

Alliander won de prijs voor de Met Andere Ogen-interventie, een gesprekssessie waarin iedere deelnemer via een Virtual Reality (VR)-bril een filmpje ziet waarin diegene kan ervaren hoe het is om uitgesloten te worden. “Met Andere Ogen is bedoeld om te voelen”, vertelt Joy Lodarmasse, diversiteitsmanager bij Alliander op de website van het bedrijf. “Door te ervaren hoe het is om slachtoffer te worden van uitsluiting, realiseer je dat je als buitenstaander de verantwoordelijkheid hebt om in te grijpen. Een inclusieve werkomgeving maak je samen. Wat we bij Alliander duidelijk willen maken aan alle collega’s is dat het niet de taak van de uitgeslotene is om te reageren. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om voor een werksfeer te zorgen waar iedereen zich welkom, veilig, gezien en gewaardeerd voelt.”

Groepsfoto winnaars en genomineerden Award Diversiteit in Bedrijf 2022, categorie groot bedrijf. Van links naar rechts: Anita Heijmans, minister Karien van Gennip, Sanam Azizi, Joy Lodarmasse en Ronald Nieuwenhuis.

In de categorie mkb droeg winnaar TBWA\NEBOKO het project TBWA\NXT aan, waarmee het bedrijf kansarme scholieren met diverse achtergronden de mogelijkheid biedt om kennis te maken met de creatieve industrie. Het reclamebureau liet op LinkedIn weten erg trots te zijn op de winst. “Erg blij met deze Award”, zei diversiteit- en inclusiemanager Haris Trnjanin. “Laten we de industrie blijven veranderen!”

Lees hier meer over de winnaars van de Award.

Groepsfoto winnaars en genomineerden Award Diversiteit in Bedrijf 2022. Van links naar rechts: Stefan Twigt, minister Karien van Gennip, Patritia Pahladsingh, Derk Kappelle, Haris Trnjanin

Meerwaarde

Nadat de winnaars uit handen van Karien van Gennip een bokaal kregen overhandigd, was het tijd voor de toespraak van de minister. Ze noemde het thema diversiteit en inclusie een ‘rode draad’ in haar carrière. “We weten al een jaar of twintig dat het geen soft onderwerp is, maar gewoon een business case. Waar het om gaat, is dat het beter gaat in de samenleving en bij de organisaties. Juist in tijden van krapte is die meerwaarde nog duidelijker dan voorheen.”

Op LinkedIn ging Van Gennip verder in op die meerwaarde. “Voor individuele werknemers, voor teams, voor bedrijven en organisaties, en voor onze gehele samenleving. Anno 2022, in tijden van krapte, is die meerwaarde nog duidelijker. Er staan te veel mensen aan de kant terwijl er grote tekorten zijn: een onbenut arbeidspotentieel van meer dan een miljoen mensen.”

Van Gennip: “Steeds meer werkgevers willen werken aan het stimuleren van diversiteit en het tegengaan van discriminatie. (…) Sollicitanten waarderen dit, blijkt ook uit onderzoek van Monsterboard. Zij willen graag werken bij een bedrijf dat aandacht besteedt aan gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Dat is met het oog op de toekomst ook de enig juiste route. Want het sluit aan bij de veranderende samenstelling van de bevolking.”

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) tijdens toespraak

Morele agenda

De minister deed ook mee met het panelgesprek. Ze werd hierin vergezeld door Tisha van Lammeren (CCO T-Mobile), Jacco Vonhof en Manuela Appiah (Environment, Social and Governance Manager Sunrock). Appiah vertelde over de ambities van Sunrock op het gebied van man-vrouwverhouding binnen het bedrijf en de maatregelen die genomen worden om het streefcijfer te bereiken. Zo worden managers bijvoorbeeld getraind in het selecteren zonder vooroordelen, vacatureteksten nagekeken op onbewuste vooroordelen en inclusief taalgebruik, en plaatst Sunrock steeds vaker vacatures op platforms die zich richten op vrouwen in de techniek.

Op de voorgrond: Manuela Appiah (Sunrock) spreekt tijdens bijeenkomst over personeelstekort

Hierna nam Van Lammeren het woord. Vanuit haar rol als chief commercial officer is zij verantwoordelijk voor meer dan zes miljoen klanten en anderhalf miljard euro aan omzet. “Eigenlijk doen we bij T-Mobile alles op basis van een business case. Maar bij dit onderwerp niet. We doen het omdat we er vanuit een morele agenda in geloven. Dat is eigenlijk ook wel eens heel fijn, om in een commercieel bedrijf niet iets te doen omdat je denkt dat het direct geld oplevert, maar omdat je ergens in gelooft.”

Als CCO kijkt Van Lammeren wel naar de voordelen die meer inzet voor diversiteit en inclusie opleveren. “Maar toch…onze business case laat zien dat wij enorm groeien als bedrijf mede dankzij een van de meest diverse teams, met leden die direct contact hebben met al onze klanten. Medewerkers die zich iedere dag veilig en welkom in ons bedrijf voelen om de juiste connectie met klanten te maken.”

Tisha van Lammeren (T-Mobile)

Samenleving

Het laatste woord was aan Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. Hij gaf het publiek inzicht in de manier waarop mkb’ers handelen. “Mkb’ers doen wat ze doen voor Nederland”, aldus Vonhof. “Dat is niet alleen geld verdienen en belasting betalen, maar vooral inclusie. Die ondernemer sponsort de plaatselijke voetbalclub, neemt ook dat buurjongetje met een verstandelijke beperking aan en helpt zijn tante aan een plek op de administratie. Dat doen ondernemers gewoon. Een beetje ondernemer begrijpt dat hij niet los van de samenleving zijn ding doet, maar er onderdeel van is.” Vonhof stipte wel aan dat een gericht diversiteitsbeleid nog best ingewikkeld is voor de kleinere mkb’er, en dat communicatie hierover pragmatisch en praktisch moet zijn.

MKB-Nederland zelf ziet het creëren van gelijke kansen op de arbeidsmarkt als een van de pijlers van de visie van de organisatie met het oog op 2030. Vonhof: “Daar gaan we ook écht voor. We doen dat op bepaalde plekken heel concreet. Zo zijn we met de overheid in gesprek over de aanpak van stagediscriminatie. Ook richten we ons op het onderwerp pesten op het werk. Dat gaat bijvoorbeeld om mensen met diverse achtergronden die door de top keurig worden binnengehaald, maar op het moment dat ze eenmaal als trofee binnen de organisatie werken het gevoel krijgen dat ze er niet thuishoren. Het is dus belangrijk om niet alleen top-down met dit onderwerp bezig te zijn, maar vooral bottom-up. Zorg ervoor dat ook je teams divers en inclusief worden, en niet alleen de top. (…) Alleen inclusieve werkgevers zullen de toekomst halen.”

Jacco Vonhof (Voorzitter MKB Nederland)

Ondertekenceremonie

Na het plenaire gedeelte was het tijd voor het laatste onderdeel van de dag. 24 werkgevers ondertekenden in het Atrium van T-Mobile het Charter Diversiteit. Deze bedrijven verklaarden hiermee dat zij diversiteit en inclusie als meerwaarde voor hun bedrijf zien en zeggen met het ondertekenen toe dat zij strategische middelen zullen inzetten om dit op de werkvloer te bevorderen. Een van de ondertekenaars was Marco Esser, directeur van het mkb-bedrijf The Hague & Partners. ”Een diverse en inclusieve organisatie geeft inspiratie en betrokkenheid”, meent Esser. “Daarmee kunnen we onze doelstellingen nog beter bereiken. We hebben al een divers personeelsbestand, maar door de komende jaren nog inclusiever te worden, is onze organisatie een nóg betere afspiegeling van de samenleving.”

Groepsfoto ondertekenaars charter diversiteit tijdens bijeenkomst personeelstekort