Publicatie

Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk

Ook uitzendkrachten hebben recht op gezond en veilig werk. Het gaat bijvoorbeeld om persoonlijke beschermingsmiddelen en duidelijke voorlichting. Hoe pakt u dat aan?

Voor wie is de arbo handreiking bedoeld?

  • Voor werknemers en werkgevers.
  • Voor sociale partners bij het opstellen van de arbocatalogi voor de eigen sector. 

Uitleg en tips

De SER wil samen met Stichting DOORZAAM zorgen dat iedereen op de arbeidsmarkt gezond en veilig kan werken. De handreiking arbomaatregelen uitzendwerk helpt u op weg met uitleg en tips. Deze handreiking maakt duidelijk welke arbomaatregelen u in de arbocatalogi kunt opnemen. Ook krijgt u inzicht in de maatregelen die op het gebied van voorlichting genomen moeten worden. 

Uitzendkrachten en COVID-19

Doorgeleidingsplicht en de driehoeksverhouding – wie is waar voor verantwoordelijk?

Wanneer een uitzendkracht bij een opdrachtgever aan het werk gaat zijn er meerdere partijen die verantwoordelijk zijn voor gezond en veilig werken van de uitzendkracht.

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat de uitzendorganisatie voldoende informatie krijgt om de uitzendkracht goed voor te lichten en voor te bereiden op zijn (nieuwe) functie. De uitzendorganisatie moet er op haar beurt voor zorgen dat de uitzendkracht die informatie ook daadwerkelijk krijgt en begrijpt. Dit heet de doorgeleidingsplicht.

Dankzij de doorgeleidingsplicht weet een uitzendkracht welke risico’s er spelen op een (nieuwe) werkplek en met welke veiligheidsmaatregelen hij rekening moet houden tijdens het werk.
De figuur hieronder laat zien wat er van de betrokken partijen wordt verwacht inzake de doorgeleidingsplicht inclusief coronamaatregelen.

Verantwoordelijkheden werkgever, opdrachtgever en uitzendkracht wat betreft veiligheid


Meer ongevallen bij uitzendkrachten

Aangezien het aantal ongevallen onder uitzendkrachten hoger is dan bij werknemers in vaste dienst is besloten om deze handreiking te vernieuwen. De eerdere versie werd gemaakt door de Stichting van de Arbeid in samenwerking met de Stichting Arbo Flexbranche.