Privacy- en cookieverklaring SER

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 29 november 2022.

Introductie

Hartelijk dank voor je interesse in de Sociaal-Economische Raad (hierna ook: “wij” of “de SER”). In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij je over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens door de SER. Ook wijzen wij je op je wettelijke rechten in verband met je privacy. Als je vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan contact op met privacy@ser.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar jou als persoon, zoals jouw contactgegevens en de vragen die je aan ons stelt. Ook online-identificatoren, zoals het IP-adres van het apparaat waarmee je onze website bezoekt en een cookie-ID op je apparaat, zijn persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

De SER verzamelt persoonsgegevens en bij een bezoek aan de website worden cookies geplaatst.

Deze privacy- en cookieverklaring is ingedeeld naar de verschillende verwerkingen waarbij je betrokken kunt zijn bij de SER. Als je bijvoorbeeld klikt op ‘solliciteer bij de SER’, lees je welke persoonsgegevens er worden verwerkt in het kader van je sollicitatie, en waarom. Onder het overzicht met rollen staat het algemene gedeelte van deze privacy- en cookieverklaring, waarin informatie is opgenomen die voor alle rollen geldt.

Overzicht van verwerkingen:

 1. Je bezoekt de website van de SER.
 2. Je hebt je aangemeld voor onze nieuwsbrief of ons SER-magazine.
 3. Je staat op een foto of video die op onze website is geplaatst.
 4. Je neemt deel aan een evenement van de SER.
 5. Je hebt contact met de SER.
 6. Je dient een subsidieverzoek in ter beoordeling van de Raad.
 7. Je dient een klacht of een bezwaarschrift in tegen een besluit van de SER.
 8. Je hebt een enquête ingevuld voor de SER.
 9. Je bent commissie- of raadslid.
 10. Je solliciteert bij de SER.
 11. Je bent op bezoek in het pand van de SER.
 12. Als je je als bedrijf registreert bij het SER Diversiteitsportaal.

1. Je bezoekt de website van de SER

Tijdens je bezoek aan onze website verwerken wij jouw IP-adres. Dat is nodig om de website beschikbaar te kunnen stellen en deze te kunnen beveiligen. Dit gerechtvaardigde belang is ook de wettelijke grondslag voor de verwerking. Je IP-adres wordt bewaard in de logs van onze website, tot een maximum van 3 maanden.

2. Je hebt je aangemeld voor onze nieuwsbrief of voor ons magazine

2.1 Nieuwsbrief

Via onze website kan jij je aanmelden voor onze nieuwsbrief of themabrief. In deze nieuwsbrieven informeren wij je per e-mail over informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van sociaaleconomische zaken. Hiervoor verwerken wij jouw voor- en achternaam, jouw e-mailadres en of jij je als particulier dan wel beroepsmatig inschrijft voor de nieuwsbrief. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. In iedere nieuwsbrief is de mogelijkheid opgenomen om je weer uit te schrijven. Op het moment dat jij je uitschrijft, verwijderen wij direct jouw persoonsgegevens.

2.2. SER-magazine

Via onze website kan jij je ook abonneren op het SER-magazine. In dit papieren magazine houden wij je op de hoogte over relevante sociaaleconomische zaken. Hiervoor verwerken wij jouw voor- en achternaam, jouw e-mailadres en jouw woonadres. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Je hebt altijd de mogelijkheid om je via onze website weer uit te schrijven. Op het moment dat jij je uitschrijft, verwijderen wij direct jouw persoonsgegevens.

3. Je staat op een foto of video die op onze website is geplaatst

Op onze website plaatsen wij foto’s en video’s. Wij plaatsen foto’s en video’s om een journalistiek beeld te geven bij nieuwsberichten of bij artikelen in het SER-magazine dan wel om beeldvorming te bieden bij publicaties. Wij verwerken deze foto’s en video’s van jou als jij daarvoor toestemming hebt gegeven of omdat wij een gerechtvaardigd journalistiek belang hebben om foto’s en video’s te plaatsen. Foto’s bij nieuwsberichten worden na 2,5 jaar verwijderd. Foto’s die bij artikelen in het SER-magazine worden geplaatst, worden na 4,5 jaar verwijderd.

4. Je neemt deel aan een evenement van de SER

Wij organiseren verschillende evenementen. Om jouw deelname te registreren en om over het evenement met je te communiceren hebben wij verschillende persoonsgegevens nodig. Wij verwerken hiervoor jouw voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de organisatie waar je voor werkt en je functie. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als je daar toestemming voor geeft en verwijderen de persoonsgegevens uiterlijk 1 maand na afloop van het evenement. Bij het aanmelden voor een evenement kan je ook toestemming geven voor het verwerken van deze persoonsgegevens om je te kunnen informeren over soortgelijke evenementen. Je hebt altijd de mogelijkheid om je toestemming via de website of via een e-mail weer in te trekken. Op het moment dat jij toestemming intrekt, versturen wij jou direct geen informatie meer over de evenementen.

5. Je hebt contact met de SER

Wij bieden verschillende mogelijkheden om contact met de SER op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via de e-mail en via het contactformulier. Hiervoor verwerken wij jouw voor- en achternaam, jouw e-mailadres en eventuele aanvullende persoonsgegevens die je zelf met ons deelt. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om contact met je op te nemen en jouw verzoek, melding, opmerking of vraag te kunnen beantwoorden. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op grond van het algemeen belang. Wij verwijderen jouw persoonsgegevens direct nadat jouw vraag of opmerking is behandeld. Indien er een (wettelijke) verplichting bestaat om jouw persoonsgegevens langer te bewaren, hanteren wij deze (wettelijke) bewaartermijn.

6. Je dient een subsidieverzoek in ter beoordeling van de Raad

De SER verstrekt subsidies. Daarvoor worden je naam, het adres, de titel, telefoonnummer, e-mailadres en organisatie verwerkt. Dit doen wij op grond van ons algemeen belang om het bedrijfsleven te bevorderen. Wij verwijderen deze persoonsgegevens 7 jaar na het einde van de verstrekking van de subsidie.

7. Je dient een klacht of bezwaarschrift in tegen een besluit van de SER

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heb je de mogelijkheid een klacht en/of bezwaarschrift in te dienen tegen handelingen van bestuursorganen. De SER is een bestuursorgaan, en valt hier dus ook onder. Als je een klacht en/of bezwaarschrift tegen de SER indient, noteren wij jouw voor- en achternaam, woonadres, e-mailadres, geboortedatum en de inhoud van je klacht en/of bezwaarschrift. Wij noteren deze persoonsgegevens op grond van het algemeen belang en/of onze wettelijke plicht om klachten en bezwaarschriften in behandeling te nemen. Wij verwijderen jouw persoonsgegevens direct nadat de klacht is afgehandeld. Indien er echter een (wettelijke) verplichting bestaat om jouw persoonsgegevens langer te bewaren, hanteren wij deze (wettelijke) bewaartermijn.

8. Je hebt een enquête ingevuld voor de SER

In sommige gevallen kunnen wij je verzoeken om een enquête in te vullen. Een enquête kan betrekking hebben op een bepaald evenement waar je naar toe bent geweest of bijvoorbeeld om de ondersteuning die de SER verleent aan een bepaalde (beroeps-) groep te verbeteren. Hiervoor verwerken wij jouw voor- en achternaam, e-mailadres en de organisatie waar jij aan verbonden bent. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als jij daar toestemming voor geeft. Het invullen van deze enquêtes is niet verplicht en heeft tot doel de kwaliteit van de dienstverlening van de SER te verbeteren. Indien je wordt uitgenodigd voor het invullen van een enquête, zullen wij je informeren over het specifieke doel van de enquête. De resultaten van de enquête worden standaard anoniem gemaakt. Indien de resultaten niet anoniem worden gemaakt, vermelden wij dat duidelijk en worden de persoonsgegevens uiterlijk na 1 maand verwijderd.

9. Je bent commissie- of raadslid

Als je door de SER wordt aangesteld als lid van een commissie of raad, dan verwerken wij jouw geslacht, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en organisatie. Deze persoonsgegevens verwerken wij om de overeenkomst met jou als commissie- of raadslid uit te voeren of voor te bereiden en om onze wettelijke taak om commissies en raden in te stellen, uit te oefenen. Als je geen raads- of commissielid meer bent, worden deze persoonsgegevens direct verwijderd.

De SER verwerkt deze persoonsgegevens ook om met jou als raads- of commissielid te corresponderen. Zo worden bijvoorbeeld vergaderstukken en vergaderverslagen rondgestuurd aan de lijst met deelnemers van vergaderingen. Dit doet de SER op grond van haar taak van algemeen belang. Deze correspondentie wordt na 10 jaar verwijderd.

Wanneer je commissie- of raadslid bent, plaatsen wij (door jou aangeleverde) informatie op onze website. Mogelijk voegen wij hier ook een foto aan toe. Dit gebeurt op grond van ons algemeen belang om de buitenwereld te informeren over onze commissieleden en raadsleden. Als je geen raads- of commissielid meer bent, worden deze persoonsgegevens direct van de website verwijderd.

Indien je recht hebt op vergoedingen vanwege jouw werkzaamheden als commissie- of raadslid, dan zullen wij de benodigde persoonsgegevens (zoals bankgegevens) voor dat doeleinde verwerken en doorgeven aan de partijen die daarvoor nodig zijn, zoals onze bank en onze accountant. Persoonsgegevens in verband met vergoedingen aan commissieleden worden bewaard voor zo lang als nodig in verband met belastingwetgeving (in het algemeen 7 jaar, tenzij anders voorgeschreven).

10. Je solliciteert bij de SER

Onder het kopje ‘werken bij de SER’ op onze website, bieden wij de mogelijkheid om te solliciteren op een van onze openstaande vacatures of stageopdrachten. Ook is het mogelijk om een open sollicitatie aan ons te sturen. Voor deze sollicitatie verwerken wij jouw voor- en achternaam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, Curriculum Vitae, motivatiebrief, salarisindicatie, referenties en eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie. Voor functies waar dit benodigd is, kan ook een verklaring omtrent het gedrag (VOG) worden gevraagd.

Als onderdeel van de procedure is het mogelijk dat wij op internet zoeken naar openbaar beschikbare informatie over jou, zoals jouw social-media profielen. Indien de verkregen informatie van invloed is op het verloop van de procedure dan zal deze informatie met vermelding van de bron met je worden besproken. De wettelijke grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens bij een sollicitatie is het uitvoeren een overeenkomst.

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan dat noodzakelijk is. Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij de SER, dan bewaren wij de persoonsgegevens niet langer dan 6 weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen we je alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Indien je toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens langer te bewaren, dan bewaren wij jouw persoonsgegevens maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.
Als je in dienst treedt, vragen wij bewijs van jouw diploma’s en bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Ons interne privacybeleid is dan op je van toepassing.

11. Je bent op bezoek in het pand van de SER

De SER heeft bewakingscamera’s geïnstalleerd. Als je het SER-gebouw betreedt worden er opnames van jou gemaakt. De SER heeft de bewakingscamera’s geplaatst om medewerkers, bezoekers en het gebouw te beveiligen. De SER heeft een gerechtvaardigd belang om camerabeelden te maken om voornoemd doel te bereiken. De opnames worden na 28 dagen automatisch verwijderd.

12. Als je je als bedrijf registreert bij het SER Diversiteitsportaal

Bij de rapportage volgens de wet ‘Evenwichtiger verhouding mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen’ (in het kort wet Ingroeiquotum en streefcijfers) in het SER Diversiteitsportaal melden bedrijven zich, via één of meerdere contactpersonen, in het online bedrijvendashboard. De SER verwerkt bij de activatie en aanmelding van bedrijven in het portaal de persoonsgegevens van contactpersonen die een account aanmaken als gebruiker in het portaal en namens een bedrijf de rapportage invullen en beheren. Bedrijven kunnen ook op een later moment in de rapportage een contactpersoon toevoegen die bevoegdheid tot rapportage krijgt.
De SER verwerkt met jouw toestemming de volgende persoonsgegevens van je als contactpersoon van een rapporterend bedrijf: je naam, e-mailadres en functie.

De SER deelt je persoonsgegevens - met jouw toestemming - met andere contactpersonen die voor hetzelfde bedrijf als je aangemeld staan. Zodra je aangeeft dat jouw bedrijf niet langer in het diversiteitsportaal opgenomen hoort te zijn, dan zal de SER het bedrijf op inactief zetten. De SER bewaart dan de bedrijfsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de wettelijke taak op grond van de wet ingroeiquotum en streefcijfers. Ben je niet langer de vertegenwoordiger van het bedrijf, dan kan jouw account losgekoppeld worden van dat bedrijf. De SER bewaart dan jouw zakelijke accountgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de wettelijke verplichting op grond van de wet ingroeiquotum en streefcijfers. De SER archiveert de bescheiden ter uitvoering van deze wet overeenkomstig de Archiefwet.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij zorgen voor passende beveiliging van jouw persoonsgegevens en nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens onrechtmatig worden ingezien, aangetast of gewist, waaronder:

 • Alle digitale apparaten waarin persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van toegangsbeveiliging (zoals gebruikersnaam en wachtwoord);
 • Er worden regelmatig back-ups gemaakt om persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Alle medewerkers van de SER zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Ook hebben zij instructies ontvangen over hoe zij om moeten gaan met persoonsgegevens.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL/TLS) waarmee alle informatie tussen jou en de SER-website wordt afgeschermd wanneer je persoonlijke gegevens invult.

Derde partijen

De SER deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • De SER hen heeft ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Dit nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • Jij hier toestemming voor geeft;
 • Dit in het kader van het algemeen belang is;
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Voorbeelden van derde partijen waaraan wij persoonsgegevens kunnen verstrekken zijn de dienstverleners die ons helpen onze website beschikbaar te stellen en te beveiligen, zoals onze hostingprovider(s) en externe ICT-adviseur(s). Ook de externe applicaties en dienstverleners die ons helpen met het verzenden van de nieuwsbrief zijn derde partijen. Met al deze derde partijen hebben wij een overeenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan de SER uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De SER doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken en aanvullende afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Rechten van betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien;
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledige zijn;
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken;
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken. Dit betekent dat wij minder persoonsgegevens van jou verwerken.

Als jij je rechten wilt uitoefenen, kan dat door een verzoek te sturen naar privacy@ser.nl. We reageren zo spoedig mogelijk op jouw verzoek, en in ieder geval binnen 30 dagen.

Vragen en contact

Wij zijn de Sociaal-Economische Raad (afgekort: de SER), gevestigd in Den Haag. Hierbij tref je onze adresgegevens en onze algemene contactgegevens aan:

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
Routebeschrijving

Postadres
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
Tel.: 070 0 3 499 499

Heb je na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door de SER, of heb je een klacht daarover, dan kan je een e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via privacy@ser.nl. Wij zullen daar zo snel mogelijk op reageren.

Ben je van mening dat wij jouw klacht niet naar behoren afhandelen, dan kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen in deze privacy- en cookieverklaring. De actuele versie vind je altijd op deze pagina.

 


Gebouw Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag. © Christiaan Krouwels