SER-advies

Jeugdzorg: van systemen naar mensen

De jeugdzorg kan en moet op korte termijn verbeteren. Teveel kinderen en gezinnen met ernstige problemen wachten te lang op zorg, zo blijkt uit het advies ‘Van systemen naar mensen’. In het advies staan tien aanbevelingen om de jeugdzorg op korte termijn te verbeteren.

Knelpunten jeugdzorg

Jeugdzorgprofessionals, aanbieders van jeugdzorg en gemeenten werken hard om passende hulp te bieden aan kinderen en gezinnen met problemen. Toch blijkt dat kinderen en gezinnen met ernstige problemen vaak te lang moeten wachten op zorg.
Ondanks alle inspanningen kampt de jeugdzorg met grote knelpunten zoals:

 • Hoge werkdruk, administratieve lasten en knellende regels bij jeugdprofessionals
 • Werkgevers kampen met financiële en personele tekorten
 • Het lukt gemeenten niet om grip te krijgen op de almaar stijgende uitgaven voor deze zorg

Praat niet over maar mét jeugdzorgvrager

De knelpunten waar de jeugdzorg mee kampt gaan ten koste van de zorg voor de jongeren. De aandacht moet weer komen te liggen bij de inhoud van de zorg en bij de relatie tussen de jongeren en de jeugdzorgprofessionals. De jeugdzorgvrager en ouders moeten betrokken worden bij de keuze voor passende zorg.

Aanbevelingen om de jeugdzorg op korte termijn te verbeteren

De SER doet tien aanbevelingen om de uitvoering van de jeugdzorg te verbeteren en deze staan uitgebreid beschreven in het advies. De aanbevelingen moeten leiden tot: verbetering van de hulpverlening, een samenhangend jeugdzorgaanbod, verbeterde aansturing van jeugdzorg (governance) en de juiste randvoorwaarden.

De tien aanbevelingen om de uitvoering van de jeugdzorg op korte termijn te verbeteren zijn:

 1. Versterk de inspraak van jongeren bij hulp, ondersteuning en beleid
 2. Versterk de autonomie van de zorgprofessionals
 3. Versterk de expertise in lokale teams
 4. Zorg voor continuïteit van zorg en een soepele overgang naar volwassenenzorg
 5. Zet in op preventie en integraal werken
 6. Zorg voor een passend schaalniveau voor de inkoop en aansturing van vormen van jeugdzorg
 7. Realiseer duurzaam partnerschap tussen gemeente of groep van samenwerkende gemeenten en jeugdzorgaanbieders met focus op samenhang in het jeugdzorgaanbod
 8. Vereenvoudig en uniformeer administratieve verplichtingen
 9. Het nieuwe kabinet moet met de gemeenten duidelijke afspraken maken over hoe gemeenten de verbetering van de jeugdzorg ter hand gaan nemen
 10. Regel het toezicht duidelijk en goed

Meer weten over de aanbevelingen? Download dan het advies.