Publicatie

Veilig en gezond werken bij hitte: hoe pakt Berner Logistics dat aan?

Het nieuwe magazijn van Berner Logistics in Kerkrade wordt gekoeld via de vloerverwarming. Tegenwoordig hebben de logistiek medewerkers dus nauwelijks last meer van werken in de hitte. Voorheen had het bedrijf een speciale procedure voor dagen dat de binnentemperatuur boven de 23 graden uitkwam.

Berner is een multichannel onderneming – fysiek en online – in de verkoop van verbruiksmaterialen, chemische producten, gereedschappen en trainingen aan professionals in de automotive en bouw. In Kerkrade staat het centrale distributiemagazijn voor de Europese vestigingen van het van origine Duitse familiebedrijf. Zo’n 120 logistiek medewerkers werken daar dagelijks aan de ontvangst, opslag, het verzamelen en klaarmaken voor transport van de goederen voor de klanten.

Hittebestendig magazijn

In 2020 betrok het bedrijf een nieuw pand. Omdat lange, hete zomers toen al geen uitzondering meer waren, koos Berner bewust voor een hittebestendig magazijn, vertelt kwaliteit-, arbo- en milieucoördinator Gerrit Wortel. “De vloer koelt de hele ruimte en zorgt voor een aangenaam binnenklimaat. De medewerkers moeten er op warme dagen uiteraard wel op letten dat de warmte zoveel mogelijk buiten blijft. Met andere woorden: de poorten zo kort mogelijk laten openstaan.”

Warmer dan 23 graden

In de praktijk is het dus niet meer nodig om een beroep te doen op de richtlijnen voor werken in de warmte, die het bedrijf al eerder had opgesteld. “In het oude magazijn waren de klimatologische omstandigheden minder prettig op tropische dagen.” In deze richtlijnen staat onder meer dat de werkgever gekoelde (isotone) dranken verstrekt als het binnen warmer is dan 23 graden. “We deelden deze dranken gratis uit.” Het bedrijf zorgde verder voor ventilatoren bij de werkplekken.

Werknemer met veiligheidshelm inspecteert bouwmateriaal 

Warmer dan 28 graden

Bij binnentemperaturen boven de 28 graden kregen de medewerkers extra pauze in een gekoelde ruimte. “Bijvoorbeeld 1 uur werken, 10 minuten pauze. Leidinggevenden stelden in overleg een schema op om productieverlies te beperken.” Een andere maatregel was om het werk anders in te roosteren en de zwaarste werkzaamheden op de koelste momenten van de dag te doen. “Ook dit moest in overleg met de leidinggevende, want het werkproces is niet altijd aan te passen.”

Veiligheidscafé

Met posters en e-mails licht Berner zijn medewerkers voor over hittestress: de symptomen en de manieren om dit te voorkomen. Het onderwerp kwam ook aan de orde tijdens het zogenoemde veiligheidscafé van brancheorganisatie evofenedex, waar arbo- en veiligheidsfunctionarissen van verschillende bedrijven informeel in gesprek gaan over veiligheid op de werkvloer. “Als het warm wordt, attenderen wij de medewerkers op alarmsignalen, zoals hardnekkige hoofdpijn, een snelle ademhaling en duizeligheid.” Let op jezelf en je collega’s, is de boodschap van het bedrijf. En rapporteer symptomen direct aan de bedrijfshulpverlener (BHV’er) van dienst. “De BHV’ers hebben geleerd hoe zij de symptomen kunnen herkennen.”

Melden

Het naleven van de richtlijnen was de verantwoordelijkheid van de teamleiders en managers ‘op de vloer’. “Uiteraard waarschuwden wij hen wel van tevoren: pas op, het wordt warmer, volg de hitteprocedure die we met elkaar hebben afgesproken.” Voor alle regels op arbo- en veiligheidsgebied houdt Berner regelmatig interne audits. “We hameren erop dat alle medewerkers onveilige situaties melden. Want dan kunnen we er iets aan doen.”


In het kort

Wie: Berner Logistics Kerkrade
Wat: Richtlijnen ‘Werken in warmte’. Hitte maakt ook deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
Maatregelen: Gratis verstrekken isotone dranken, ventilatoren en extra pauze. 
Bewustwording: voorlichting BHV’ers en medewerkers over hittestress.


Lees verder over de aanpak van Bouwbedrijf BAM bij veilig en gezond werken bij hitte

Voorbeelden arbobeleid en maatregelen bij hitte

Wat kunnen bedrijven doen om goed voorbereid te zijn op warme omstandigheden? En hoe zorgen zij dat hun medewerkers dan onder goede arbeidsomstandigheden kunnen doorwerken?

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.