Publicatie

Versneld en veilig open met testbewijzen als toegangsbewijs

Nederlanders snakken ernaar om bijvoorbeeld weer naar bioscopen en festivals te gaan. Om die snel en op een veilige manier open te kunnen stellen, kunnen bewijzen van negatieve testen als toegangsbewijs een goede oplossing zijn. Maar hoe regel je dat praktisch? Een werkgroep van de Denktank Coronacrisis komt met een duidelijk lijstje voorwaarden. De belangrijkste zijn: toegankelijkheid van middelen en testlocaties, waarborging van de privacy en een eenvoudige hanteerbaarheid.

Tijdelijke inzet en richtlijn risico’s

De inzet van testbewijzen als toegangsbewijs moet tijdelijk zijn, vindt de werkgroep. En eindigen zodra dit veilig en verantwoord kan. Testbewijzen kunnen gebruikt worden om delen van de samenleving op verantwoorde wijze sneller open te stellen en de verspreiding van het virus te beheersen. Maar de inzet van testbewijzen moet in samenhang met de andere veiligheids- en gedragsmaatregelen worden gezien. Iedere (deel)maatregel op zich vermindert immers het risico op besmetting. Denk aan goede ventilatie, een buitensituatie, afstand houden, handhygiëne, op een vaste plek zitten, en een mondkapje dragen. Een negatief testbewijs kan ingezet worden om het risico op besmetting te verkleinen, maar is misschien in sommige situaties niet eens noodzakelijk. Ontwikkel daarom een richtlijn die laat zien hoe hoog het risico is op besmetting bij een activiteit, en of op basis daarvan een testbewijs ingezet zou moeten worden. De Denktank ziet testbewijzen dus nadrukkelijk als een hulpmiddel om delen van de samenleving zo snel mogelijk weer open te stellen. De inzet van testbewijzen voor werkenden is niet in dit advies betrokken.

Randvoorwaarden

De testen en bewijzen moeten gratis zijn en blijven. Testbewijzen moeten niet alleen digitaal, maar ook op papier beschikbaar zijn, vindt de werkgroep. Niet iedereen heeft immers een moderne smartphone. En duidelijke informatie is altijd belangrijk, via kanalen en in vormen die bij de ontvangers passen.

Het advies “Veilig en versneld open met verantwoord testbeleid” wordt op 8 maart aan het kabinet aangeboden.