Publicatie

Winnen in arbeidsveiligheid in zeven stappen!

De SER heeft een samenvatting gemaakt van de handreiking arbeidsveiligheid. De toon is luchtig, met sport als metafoor. Het is speciaal bedoeld om kleine en middelgrote bedrijven te helpen toe te werken naar betere veiligheidsprestaties op de werkvloer. Dit kan in zeven stappen.

Download de samenvatting arbeidsveiligheid

Betere veiligheidsprestaties

De samenvatting geeft zeven stappen waarmee werkgevers en werknemers kunnen toewerken naar betere veiligheidsprestaties op de werkvloer. En ongevallen en schade op het werk kunnen vermijden.

De zeven stappen naar betere veiligheidsprestaties zijn:

  1. Het verkrijgen van spelinzicht met kennis van de belangrijkste begrippen;
  2. Volg de spelregels uit de Arbowet waarmee je de risico’s in kaart brengen;
  3. Maak in zeven stappen een wedstrijdplan, een risico-inventarisatie en -evaluatie;
  4. Geef de aanvoerdersband aan een of meerdere preventiemedewerkers;
  5. Realiseer je dat overtredingen van de wet kunnen leiden tot waarschuwingen, boetes maar ook het stilleggen van je bedrijf door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA);
  6. Aftrap van het ‘veiligheidsspel’ met een systematische veiligheidsaanpak.

Meer informatie

Wil je meer weten van het veiligheidsspel, pak dan de SER-handreiking Arbeidsveiligheid | Aanpak voor betere veiligheidsprestaties erbij. Hierin staan de stappen uitgebreider beschreven en vind je bronnen om nog dieper op de stof in te gaan. Winnen in veiligheid, dat wil toch iedereen?


Wat is het SER Arboplatform?

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.

Ga voor meer informatie naar het SER Arboplatform
Wil je weten wat er in de Arbowet staat en hoe je deze toepast?