Publicatie

Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk: werken aan skills in de praktijk

De afgelopen jaren heeft de SER een netwerk opgebouwd met 32 samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor een vanzelfsprekende leercultuur. In deze publicatie zijn hun activiteiten op het gebied van skills in kaart gebracht.

De publicatie is tot stand gekomen na een gespreksronde met alle 32 deelnemers van het netwerk. Dit leverde een veelkleurig beeld op. Veel samenwerkingsverbanden werken al zeer hands-on aan oplossingen die bijdragen aan een skillsgerichte arbeidsmarkt. De publicatie maakt inzichtelijk welke kansen en knelpunten zij ervaren en welke lessen uit de praktijk kunnen worden meegenomen naar nieuwe initiatieven.

Bekijk hier de publicatie

Een skillsgerichte arbeidsmarkt biedt veel kansen:

  • De competenties, vaardigheden en kennis van mensen zonder diploma worden beter gezien. Hiermee wordt de arbeidsmarkt toegankelijker.
  • Overstappen naar een ander beroep of een andere sector kan soepeler. Hierdoor ontstaan matches die je op basis van alleen werkervaring en diploma’s niet snel zou bedenken.
  • Werken met skills maakt informeel leren (leren op de werkvloer) meer zichtbaar, zodat het ook een stimulans voor leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid kan zijn.

Met een skillsgerichte aanpak kunnen we de enorme krapte op de arbeidsmarkt niet oplossen, maar het kan de overgangen (van-werk-naar-werk of van-niet-werk-naar-werk) wel versoepelen. De SER wil aan deze positieve ontwikkeling bijdragen door kennis en ervaring te bundelen en te delen.

De inventarisatie binnen het netwerk laat een vergelijkbaar beeld zien als de eerdere onderzoeken naar skillsprojecten en skillspaspoorten. Op veel plekken is men al aan de slag, maar hierdoor is ook sprake van versnippering. Er is behoefte aan regie en een landelijke strategie voor de validering van skills. Een belangrijke eerste stap is de gemeenschappelijke skillsontologie die op dit moment wordt ontwikkeld.

Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk

Meer informatie over het netwerk staat op deze pagina.