Publicatie

Leren op de werkvloer bij Vebego: ‘Vaardigheden kun je leren, bij Vebego zijn we op zoek naar wie je bent als mens’

Informeel leren, zoals leren van uitdagende taken of collega's, is een belangrijk onderdeel van ons werk. Bovendien is leren in een klaslokaal niet voor iedereen weggelegd. Hoe stimuleer je informeel leren op de werkvloer? En hoe draagt informeel leren bij aan een positieve en vanzelfsprekende leercultuur? In deze interviewreeks komen organisaties die leren op de werkvloer stimuleren aan het woord. In deel 1 spreken we Sandra van Meer, Director People & Culture bij Vebego.

Medewerker bij Vebego

© Vebego

Great work bij Vebego

Vebego is een facilitaire dienstverlener in Nederland, België, Duitsland, en Zwitserland. Ze leveren niet alleen schoonmaak en zorgwerkzaamheden, maar ook groenvoorziening en andere facilitaire diensten. Dagelijks zetten meer dan 42.000 medewerkers zich in voor de organisatie. Vanaf de oprichting is Great work het speerpunt geweest. Dat wordt gerealiseerd door de medewerkers te betrekken bij het belang van hun werk, zodat zij met eigen inzicht en kennis zelfstandig in staat zijn om het werk zo goed mogelijk te doen.

Sandra van Meer levert vanuit haar rol een bijdrage aan de strategie en visieontwikkeling binnen het domein People & Culture van Vebego. Het gaat binnen dit domein zowel over persoonlijk leren als organisatie-leren. Met onderwerpen als cultuur, talent en impact. Van Meer en haar collega’s richten zich op het ontwikkelen en implementeren van grote en kleine programma’s voor alle Vebego-bedrijven met als doel bij te dragen aan het speerpunt Great Work. ‘Werk dat van betekenis is en waar de organisatie zo trots op is dat Vebego het van de daken durft te schreeuwen.’

Organisatieleren

Van Meer: ‘binnen Vebego wordt informeel leren organisatieleren genoemd. Mensen zijn geen talent, maar hebben allemaal talent. Dit gegeven wordt gekoppeld aan de overtuiging dat je alleen sneller gaat, maar samen verder komt. In de samenwerking kun je veel van elkaar leren. Zo wordt er gewerkt met buddy’s. Hierbij gaat het niet om leermeesterschap, maar om het leren van en met elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Als mensen met verschillende talentposities en drijfveren met elkaar optrekken en taken uitwisselen in een setting waarin feedback geven en ontvangen gewaardeerd wordt, ontstaat een leercultuur. Je leert samen en ontdekt welk werk het beste bij iedereen past. Als je samen verantwoordelijk bent en weet waar iedereen goed in is en wat iedereen leuk vindt om te doen, kun je samen je doel bereiken.’

“Mensen veranderen is vrijwel onmogelijk, het ontwikkelen van mensen kan wél. En dat begint bij het jezelf beter leren kennen.”

‘Randvoorwaarden zijn dan wel dat je duidelijke afspraken maakt over de verwachtingen van elkaar, waar verantwoordelijkheden liggen en hier open over gesproken wordt. Deze manier van werken betekent dat op alle niveaus van mensen als ze binnenkomen wordt gekeken waar hun passie ligt. Voor schoonmakers wordt gebruikgemaakt van een gedragstest, voor andere functies wordt met een assessment de talentpositie van iemand in kaart gebracht. Voordeel hiervan is dat iedereen (van elkaar) weet wat hen drijft en iedereen dezelfde taal spreekt om deze kennis toe te passen in het werk.’

Harrie helpt en Vebego Academy

Naast informeel leren op de werkplek maakt Vebego ook gebruik van (eigen) scholingsaanbod. Harrie helpt ondersteunt collega’s die leidinggeven aan medewerkers die wat extra’s nodig hebben. Via de Vebego Academy wordt ingezet op persoonlijk leiderschap. Leren op de werkplek wordt binnen Vebego vastgelegd en gevierd, bijvoorbeeld met een diploma of certificaat. In hoeverre deze erkend worden door andere organisaties zodat medewerkers dit makkelijk mee kunnen nemen in hun loopbaan, is nog niet bekend. Van Meer: ‘het meer werken met skills kan mogelijk een objectivering van de certificaten zorgen, maar zover is het nog niet. Vebego is wel bij deze ontwikkeling betrokken via bijvoorbeeld het Leerwerkakkoord Rotterdam-Rijnmond.’

Het gaat niet vanzelf

Het enthousiasme waarmee Van Meer vertelt over de aanpak bij Vebego werkt aanstekelijk. Is hiermee een aanpak gecreëerd waar iedereen voor gaat en de meerwaarde van inziet? Net als in alle organisaties is er ook bij Vebego soms sprake van weerstand op verandering. Van Meer: ‘Niet iedereen gelooft erin, of men vindt het spannend om anders te gaan kijken naar werkzaamheden. Maar door het gewoon te doen kun je veel weerstand wegnemen. De aanpak levert soms wel ingewikkelde dynamieken rond wetgeving op. Als iemand bijvoorbeeld uitvalt omdat bepaalde werkzaamheden fysiek niet meer lukken, ben je gebonden aan re-integratieregels en kan iemand niet ‘zomaar’ op andere taken worden ingezet die wel passend zijn.’

Betekenisvol werk

De aanpak bij Vebego heeft volgens Van Meer ertoe geleid dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Door ervoor te zorgen dat er voor iedereen betekenisvol werk is waarin mensen zich kunnen ontwikkelen, verbind je mensen voor lange tijd aan je organisatie. ‘Het inzetten op een positieve leercultuur en naast formeel op informeel leren, leidt tot win-win voor medewerkers, opdrachtgevers en de organisatie.’


Informeel leren en een vanzelfsprekende leercultuur

Informeel leren, zoals leren van uitdagende taken of van collega’s, is voor volwassenen heel belangrijk. Aan deze manier van leren besteden zij veel meer tijd dan aan leren via opleidingen en trainingen. Bovendien is leren in een klaslokaal niet voor iedereen weggelegd. Lees op deze pagina meer over leren op de werkvloer en wat dit betekent voor een positieve en vanzelfsprekende leercultuur.