Zicht op

‘Op Diversity Day vieren we wat we al bereikt hebben, maar het werk is nooit klaar’

Een werkvloer waar ieders talent benut wordt. Waar verschillen niet alleen gerespecteerd worden, maar ook gezien worden als verrijking: het is nog geen gemeengoed, al leeft het het thema diversiteit en inclusie (D&I) meer dan ooit. Bedrijven en organisaties vieren daarom massaal Diversity Day. Dat geldt ook voor Lidl en Rabobank, beide partnerorganisaties van dit event. “Vandaag worden echt ál onze medewerkers doordrongen van het belang van D&I.”

Tekst: Nicole Gommers

Aan het woord

Tineke Druijf
Tineke Druijf, diversiteit- & inclusiespecialist bij Lidl Nederland
Chantalle Stottelaar
Chantalle Stottelaar, diversity equity and inclusion associate bij Rabobank
 
 

Chantalle Stottelaar, sinds juni van dit jaar diversity equity and inclusion associate bij Rabobank, heeft het druk gehad met het organiseren van Diversity Day. Maar vandaag is het zover: na de feestelijke online opening voor alle bedrijven die meedoen aan Diversity Day, gaat het Rabobank-brede programma van start. “We hebben al een aantal keer meegedaan met Diversity Day. Deze keer willen we álle bankonderdelen onderdeel maken van Diversity Day. Zo wordt het een wereldwijd evenement voor 40.000 medewerkers, die we bewustmaken van het belang van D&I.”

Na veel dialoog met nationale en internationale Rabobank-collega’s van verschillende businesslines, regio’s en diversiteitsnetwerken, is besloten onder andere in te zetten op een feest met dans, muziek en eten. Op alle schermen binnen Rabobank, waar ook ter wereld, is een video-compilatie te zien van een flashmob van collega’s die dansen op Makeba, een liedje over mensenrechten. “De focus van de dag ligt op panelgesprekken, internationale leiders die vertellen waarom inclusie op het werk voor henzelf belangrijk is, inspirational talks en dialoogsessies onder het genot van internationale hapjes – van stamppot tot enchiladas – geleid door moderators.”

Op Diversity Day vieren we wat we al bereikt hebben,  maar het werk is nooit klaar
Foto: Shutterstock / Southworks

Inclusie tastbaar maken

Tineke Druijf, diversiteit- & inclusiespecialist bij Lidl, werkt voor het derde jaar op rij toe naar Diversity Day, een dag die voor het supermarktconcern onderdeel is van een volle week die in het teken van D&I staat. Dat thema past Lidl als een handschoen, vindt Druijf, die een beeld schetst van Lidl als maatschappij in het klein. “Onze 440 filialen en 7 distributiecentra zijn over het algemeen zeer divers. Zo werken er verschillende generaties en mensen met een fysieke en/of mentale beperking.

Verschillende culturele achtergronden zijn ruim vertegenwoordigd. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden een steeds belangrijke doelgroep voor ons, net als statushouders. Binnen de distributiecentra worden allerlei talen gesproken. Ook wie de taal nog niet helemaal machtig is, is voor ons van grote toegevoegde waarde. Een inclusieve sfeer, dat je er mag zijn en gewaardeerd wordt, laten we op die manier voelen.”

Dat is echter niet genoeg. “We maken inclusie tastbaar, zodat collega’s weten dat er kansen zijn. We doen dat bijvoorbeeld met mentoringprogramma’s, trainingen en campagnes waarin medewerkers hun unieke verhaal vertellen. We dragen uit dat ambitie en kwaliteiten belangrijker zijn dan de juiste opleiding. Zo geven we onze 21.000 medewerkers een zetje in de rug en stimuleren we leidinggevenden een inclusievere blik en inclusieve teams te ontwikkelen.” Het creëren van duobanen is zo’n ‘inclusief duwtje’ van het supermarktconcern. “Een verantwoordelijke baan als filiaalmanager met z’n tweeën invullen, betekent dat parttimers ook alle kansen krijgen.” Vanaf de winkelvloer of het distributiecentrum krijgen mensen de kans door te groeien naar leidinggevende posities. “Dat is een goede zaak, want we bedienen in onze winkels een heel divers publiek. Dan heb je ook op leidinggevende functies diverse mensen nodig.”
Druijf is blij met de groei die Lidl doormaakt op het vlak van D&I, maar er blijft wat te wensen over. “Diversiteit begon ooit met één KPI: gender. We waren 5 jaar geleden de eerste supermarkt die het charter Talent naar de Top ondertekende. Nu is er dus alle aandacht voor diversiteit in de volle breedte, plus het inclusieve klimaat dat daarbij hoort. Dit blijven we uitbouwen, zodat we in álle posities het diverse karakter van het bedrijf zien.”

Het overkoepelende motto van Diversity Day is Verschil Verrijkt. “Net als in voorgaande jaren toen we meededen aan Diversity Day, houden we het zo praktisch mogelijk", zegt Druijf. "We willen vandaag iedereen aan het denken zetten over hoe inclusief diegene zelf is. Daarvoor gebruiken we workshops en sessies waarin aandacht besteed wordt aan deze vraag. We gaan in op het belang van een cultureel diverse werkvloer en op leiderschapsprincipes en er zijn sessies over werk-privé-balans. Zo willen we iedereen ervan doordringen dat het thema D&I elke dag belangrijk is.” Druijf vindt dat Nederland moet streven naar een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. “Omdat dat fair is: iedereen heeft talent, maar je moet wel de kans krijgen om dat te laten zien. Maar óók omdat het broodnodig is op een krappe arbeidsmarkt.”

Oprechte interesse maakt het verschil

Net als Druijf voelt Chantalle Stottelaar maatschappelijke verantwoordelijkheid en ziet ze ruimte voor verbetering, ook bij Rabobank zelf. “Diversity Day wordt overal binnen de bank prominent onder de aandacht gebracht. Vandaag worden echt ál onze medewerkers doordrongen van het belang van D&I. Niemand kan er omheen. Het is goed dat we vieren wat we al bereikt hebben. We namen bijvoorbeeld 60 vluchtelingen aan en beschikken over een inclusive support desk voor medewerkers die ondersteuning nodig hebben om beter te kunnen presteren. En zo zijn nog veel meer initiatieven. We willen vooral de nadruk leggen op het belang van voortdurende aandacht voor D&I. We schuiven steeds meer op naar een diverse organisatie, vanuit onze missie growing a better world together. Maar we zijn er nog niet.”
Divers zijn is bovendien slechts één kant van de medaille. Inclusie is veel ongrijpbaarder: er bestaat immers geen kant-en-klare oplossing voor het creëren van een klimaat waarin verschillen gerespecteerd worden en gezien worden als verrijking. Bij Rabobank buigt een diversiteitsteam, waar ook Stottelaar deel vanuit maakt, zich over die kwestie. Er zijn veel knoppen om aan te draaien: “Zo zijn we bezig met een nieuwe strategie om meer cultureel divers talent aan te haken. Een ander mooi voorbeeld vind ik onze verschillende netwerken, die nauw samenwerken om van elkaars perspectieven te leren.”

Rabobank zoekt de samenwerking met andere partijen die veel aandacht aan diversiteit en inclusie schenken, om te komen tot kruisbestuiving. Stottelaar zelf was een half jaar gedetacheerd bij Refugee Talent Hub, waar ze project- en accountmanager was voor grote bedrijven. “Het belangrijkste wat ik heb geleerd, is dat organisaties veel meer moeten openstaan voor het talent van vluchtelingen.” Dat kan alleen als je elkaars toegevoegde waarde ook wílt zien. Daarvoor moet je soms nét even een andere bril op zetten, weet Stottelaar uit haar tijd bij Refugee Talent Hub én als kind van een Peruaanse moeder. “Ondanks haar twee master’s degrees heeft mijn moeder 25 jaar in de schoonmaak gewerkt.” Stottelaars moeder gaf vaak advies aan collega’s en had duidelijk veel in haar mars. “Uiteindelijk werd dat gezien door iemand die voor haar de deur heeft geopend naar een rol die veel meer bij haar scholing en achtergrond paste. Gezonde nieuwsgierigheid en oprechte interesse maken dus het verschil. Dat heeft me gevormd tot wie ik ben: iemand die zakelijk en privé wil bijdragen aan gelijke kansen. Het is mooi dat we dat vandaag met Diversity Day kunnen laten zien. Verschil verrijkt, maar het werk is nooit klaar.”


Meer lezen? SERmagazine verschijnt ook 5 keer per jaar als papieren tijdschrift.

Abonneer nu gratis


Diversity Day

Op 4 oktober 2022 organiseren bedrijven een eigen activiteit om aandacht te vragen voor inclusie en diversiteit. Het gezamenlijke doel: bewegen naar een maatschappij waarin ieders unieke talent gewaardeerd en benut wordt. Diversity Day wordt georganiseerd door SER Diversiteit in Bedrijf. Het thema dit jaar is ‘Verschil Verrijkt’. Dat geldt niet alleen op het werk, maar overal en altijd. Als er ruimte is voor de ander, kan iedereen een unieke bijdrage leveren. Zo vormen we samen een sterk geheel.

Zicht op... magazine SER

Lees meer over:

Roltrap met mensen