Zicht op

Dit is de tijd voor gelijke kansen

Het vierde kabinet-Rutte is met opgestroopte mouwen aan de slag gegaan. De klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de woningcrisis, de gevolgen van de coronacrisis, het kabinet wil alle problemen aanpakken.

Column van:

Mariëtte Hamer
Mariëtte Hamer,
SER-voorzitter
 
 
 

We zien in het coalitieakkoord veel aanbevelingen uit SER-adviezen en akkoorden terug, waaronder het Pensioenakkoord en de verkenning over de houdbaarheid van de zorg. Het middellange termijn advies (MLT-advies) van de SER wordt met het advies van de commissie Borstlap zelfs leidend voor het brede arbeidsmarktbeleid.

Gelijke kansen

Veel plannen moeten de komende tijd worden uitgewerkt. Dit is de tijd om de fundamenten van onze economie en samenleving te versterken en de tegenstellingen te overbruggen. Als we echt vinden dat iedereen in Nederland gelijke kansen verdient, moet dat nu waar worden gemaakt. Gelijke kansen voor alle kinderen, voor jongeren en ouderen, voor huurders en kopers, voor lager- en hoger- opgeleiden, voor mensen met allerlei achtergronden. Gelijke kansen op een mooie loopbaan, goed betaald werk en gezonde levensjaren.
Gelijke kansen. Dat begint bij goede kinderopvangvoorzieningen en goed onderwijs, bij solidariteit tussen generaties en een inclusieve, kansenrijke arbeidsmarkt.

Investeren in de jongere generaties

In januari presenteerde het SER Jongerenplatform een nieuwe verkenning, onder de titel ‘Veelbelovend’. Dat veelbelovend slaat op de toekomst. Want uit de verkenning blijkt dat de positie van jongeren in coronatijd alleen maar is verslechterd. Ze ervaren nog meer mentale en financiële druk en nog meer problemen op de woningmarkt.
Geld mag op dit moment goedkoop zijn, de schuld moet in de toekomst toch een keer worden afgelost. Dat maakt het des te urgenter om bij nieuwe beleidsplannen de generatietoets toe te passen. Een investering in de toekomst móet een investering in de jongere generaties zijn.

Sleutelfactor is menskracht

Gelijke kansen vraagt ook een inclusieve, kansenrijke arbeidsmarkt. Het is nodig om de wendbaarheid en veerkracht van onze economie te versterken en mensen meer zekerheid te bieden. Dat vraagt om een investering in scholing en opleiding, leerrechten voor een leven-lang-ontwikkelen en van-werk-naar-werk-trajecten. Mensen die aan de zijlijn staan, moeten mee kunnen doen. Mensen in sectoren die steeds minder arbeidskrachten nodig hebben, moeten door kunnen stromen naar sectoren die om arbeidskrachten staan te springen.
Iedereen is nodig. Zowel om de vitale sectoren overeind te houden, als om de plannen voor de energietransitie en woningbouw waar te maken. De sleutelfactor om alle plannen waar te maken is menskracht. Juist daarom moeten we nu werk maken van gelijke kansen. Het is de beste investering in een betere, duurzame toekomst.


Zicht op... magazine SER
Zicht op... magazine SER
Bouwerken in de stad. © Wilmar Dik
SER Jongerenplatform © Dirk Hol