Drie masterscripties genomineerd voor SER-Scriptieprijs 2022

De genomineerden voor de SER Scriptieprijs 2022 zijn bekend. Dit jaar heeft de SER uit de ruim 60 inzendingen voor deze prijs ook twee eervolle vermeldingen toegekend.

Studeren © Shutterstock

De drie nominaties:

  • ‘Made to be unheard, uninvolved, unresponsive and unhealthy. An analysis of the performativity of Community Based Health Promotion’ van Ilse Dijkstra
  • ‘Respected physician in Syria, unemployed refugee in the Netherlands: An analysis of medically-educated Syrian refugees’ integration in the Dutch medical field van Julia Postmes
  • ‘Zorgplichten en Pensioenfondsen: aandachtspunten voor het nieuwe pensioenstelsel’ van Sabine Verbunt

De twee eervolle vermeldingen:

  • ‘Almere, een stad zonder afval. Een nieuw inzicht op de (bestuursrechtelijke) afhandeling van afvaldumpingen’ van Fariesha Soebratie
  • ‘Can the Female Garment Worker Speak? Women Workers’ Voices in Bangladesh during the COVID-19 Pandemic’ van Anna Renfrew

De SER reikt elke twee jaar de SER-Scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie in het wetenschappelijk en hbo-onderwijs. De scriptie moet gaan over een sociaal-economisch onderwerp of een van de andere werkterreinen van de SER.

Bekendmaking winnaar SER-Scriptieprijs

De jury maakt op 17 juni tijdens een openbare raadsvergadering bekend wie de winnaar is van de SER-Scriptieprijs 2022. De winnaar ontvangt 2000 euro. Ook mag de winnaar de raadsvergadering toespreken en een dag meelopen met de voorzitter van de SER. De overige genomineerden krijgen elk 500 euro.

Onderwerpen genomineerde scripties

Nominatie: ‘Made to be unheard, uninvolved, unresponsive and unhealthy. An analysis of the performativity of Community Based Health Promotion’ van Ilse Dijkstra (European Studies on Society, Science and Technology, Maastricht University)

Grote gezondheidsverschillen tussen lage en hoge inkomensbuurten in Nederland zijn een urgent probleem. De scriptie van Ilse Dijkstra onderzoekt een langdurige gemeenschapsgerichte aanpak om overgewicht onder kinderen in laag sociaal-economische wijken te verminderen. Het doel van een gemeenschapsgerichte aanpak is om de kennis en vaardigheden van buurtbewoners te gebruiken om hun kwaliteiten, positie te versterken en hun gezondheid te verbeteren. Haar analyse laat echter zien dat deze aanpak - onbedoeld - het omgekeerde doet: de psychologiserende en individualiserende taal en instrumenten die worden gebruikt leiden ertoe dat bewoners van deze buurten tot een ongeïnteresseerde en ongemotiveerde doelgroep worden gemaakt. Ilse concludeert dat deze gemeenschapsaanpak reproduceert wat ze probeert tegen te gaan: ongezonde buurten.

Scriptie downloaden (pdf)

‘Respected physician in Syria, unemployed refugee in the Netherlands: An analysis of medically-educated Syrian refugees’ integration in the Dutch medical field‘ van Julia Postmes (Healthcare management, Erasmus Universiteit Rotterdam)

Gevluchte Syrische artsen moeten een uitgebreide toetsingsprocedure doorlopen - met daarna vaak nog verplichte stages - voordat zij in Nederland mogen werken als arts. Julia Postmes analyseerde hun ervaringen tijdens dit integratieproces middels de kapitaaltheorie van Bourdieu. Ondanks hun opleiding en werkervaring in Syrië blijkt het een lang en zwaar traject. De ervaren problemen lijken te worden vergroot door de huidige opzet van de procedure: deelnemers verliezen in dit standaardtraject per definitie hun specialistenkwalificatie en zelfstudie staat voorop. Julia adviseert het integratieproces te bevorderen door stages te faciliteren vóórdat de toetsing plaatsvindt en specifieke procedures voor gespecialiseerde artsen te creëren zodat zij hun specialisatie kunnen behouden.

Scriptie downloaden (pdf)

‘Zorgplichten en Pensioenfondsen: aandachtspunten voor het nieuwe pensioenstelsel’ van Sabine Verbunt (Financieel recht, Erasmus Universiteit Rotterdam)

Na jarenlange onderhandelingen tussen sociale partners en het kabinet wordt het Nederlandse pensioenstelsel hervormd. Pensioendeelnemers krijgen straks te maken met meer risico's en meer keuzevrijheid. Diverse zorgplichten verplichten pensioenfondsen om rekening te houden met de belangen van hun deelnemers. Hoewel het vaststaat dat de invulling van zorgplichten door de stelselwijziging zal veranderen, lijkt er nog geen duidelijkheid te bestaan over hoe hieraan invulling zal (moeten) worden gegeven. Door middel van multidisciplinaire inzichten ontleend uit zowel gedrags- en communicatiewetenschappen als ook uit financieel technologische hoek, heeft Sabine Verbunt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: welke aandachtspunten dienen pensioenfondsen in ogenschouw te nemen bij de invulling van hun zorgplichten in het nieuwe pensioenstelsel?

Scriptie downloaden (pdf)

Jury SER-Scriptieprijs

De jury bestaat uit:

  • Ed Nijpels (kroonlid SER)
  • Tuur Elzinga (voorzitter FNV, tevens vicevoorzitter SER)
  • Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW, tevens vicevoorziter SER)

Noot voor de redactie
Nadere informatie bij Marianne den Boef, t 06 86818730 of 0644244817; m.den.boef@ser.nl.