Publicatie

Leidraad personeelsvertegenwoordiging

De Sociaal-Economische Raad (SER) verzorgt een aantal informatieve publicaties op het terrein van de medezeggenschap. De Leidraad personeelsvertegenwoordiging (PVT) is een van die publicaties.

De leidraad biedt de personeelsvertegenwoordiging (pvt) een modelreglement met onder meer uitleg over wat in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voor de pvt is geregeld.

De pvt is niet verplicht een reglement te maken. Toch kan het verstandig zijn, met name voor de verkiezingen van de pvt en voor haar werkwijze, bepaalde regels op te stellen. Deze regels kunnen het functioneren van de pvt binnen de onderneming bevorderen. De SER biedt in het modelreglement suggesties voor dergelijke regels.

Een goed functionerende personeelsvertegenwoordiging is van belang voor de onderneming als geheel. De nieuwe Leidraad personeelsvertegenwoordiging kan daarbij een nuttig hulpmiddel zijn voor zowel pvt’s als ondernemers.

De Leidraad personeelsvertegenwoordiging is opgesteld onder auspiciën van de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap.