Publicatie

Kennisdocument 'Werken naar vermogen'

In dit kennisdocument staat de vraag centraal hoe we instroom en behoud van werk voor arbeidsbeperkte werknemers kunnen bevorderen. Ofwel, voor mensen die ondanks hun beperking onder aangepaste omstandigheden goed in staat zijn te werken.

Dit kennisdocument is de geactualiseerde versie van het kennisdocument dat werd samengesteld voor de Charterbijeenkomst ‘Selecteren zonder beperking’ van Diversiteit in Bedrijf op 18 september 2018, gehost door de Royal Schiphol Group. Dit document is het resultaat van de input van bedrijven die het Charter Diversiteit hebben ondertekend en van literatuuronderzoek.

Inmiddels is de context waarin dit kennisdocument werd samengesteld - een situatie van hoogconjunctuur, economische groei en veel vraag naar arbeid - sterk gewijzigd. De uitbraak van het coronavirus in februari 2020 heeft de samenleving hard getroffen. Een langdurige economische recessie dreigt met alle gevolgen van dien voor werkgevers, werknemers en zzp’ers. In deze tijd is het belangrijk dat werkgevers met elkaar in verbinding blijven.