Publicatie

Charterdocument 'Werken naar vermogen'

In dit charterdocument staat de vraag centraal hoe we instroom en behoud van werk voor werknemers met een arbeidsbeperking kunnen bevorderen. Ofwel, voor mensen die ondanks hun beperking onder aangepaste omstandigheden goed in staat zijn te werken.

Dit document is het resultaat van de input van bedrijven die het Charter Diversiteit hebben ondertekend en aanvullend literatuuronderzoek.