Publicatie

Kennisdocument 'Diversiteit onder gemeentepersoneel'

In dit kennisdocument wordt ingegaan op de diversiteit onder het gemeentepersoneel. Veel gemeenten hebben een extern diversiteitsbeleid dat gericht is op de inwoners van de gemeente en de ondernemingen die in de gemeente gevestigd zijn.

De focus in dit kennisdocument ligt op het interne diversiteitsbeleid van gemeenten. Want hoe divers is het gemeentepersoneel zélf? Dit thema wordt in het kennisdocument uitgewerkt aan de hand van vijf dimensies van diversiteit: arbeidsbeperking of chronisch ziekte, genderdiversiteit, leeftijd, LHBTI en etnische, culturele en religieuze achtergrond.