Publicatie

Kennisdocument ‘Arbeid en zorg in balans. Genderdiversiteit’

In dit kennisdocument gaan we in op de vraag: hoe komen we tot een betere combinatie tussen werk en privéleven? Dat is van belang voor zowel mannen als vrouwen. Maar gezien de huidige ongelijke verdeling van arbeid en zorg zijn meer mogelijkheden om te komen tot een betere balans vooral voor vrouwen van belang.

Een goede balans tussen werk en zorg is een van de centrale vraagstukken op het vlak van genderdiversiteit op de werkvloer. Het ontbreken ervan is een van de belangrijkste belemmeringen voor een verbetering van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Ongeveer de helft van de huidige 80 ondertekenaars van het Charter heeft expliciet aangegeven zich te willen inzetten voor meer genderdiversiteit op de werkvloer, waarbij het voornamelijk gaat om arbeidsparticipatie van vrouwen.