Alliantie Culturele Diversiteit in de Top

Doe je als organisatie mee en lever je ook een bijdrage om cultureel talent in de top te versterken? Wordt dan koploper in onze campagne ‘Culturele diversiteit in de top’.

Meedoen?

Concreet betekent dit dat jouw bedrijf het belang van het onderwerp onderstreept en participeert in het aanbod van de alliantie. Bijvoorbeeld door het inzetten van ambassadeurs, het bijwonen of hosten van bijeenkomsten en/of het aandragen van vacatures of kandidaten voor leidinggevende posities.

Alliantie Culturele Diversiteit in de Top

Organisaties die lid zijn van de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top onderstrepen het belang van meer leidinggevenden met een migratie-achtergrond. Ze doen dit bijvoorbeeld door ambassadeurs in te zetten, bijeenkomsten te organiseren en vacatures en kandidaten voor leidinggevende posities aan te dragen.

De Alliantie bestaat uit organisaties die zich inzetten voor meer divers talent: de Sociaal-Economische Raad (SER), Talent naar de Top, Diversiteit in Bedrijf, Agora Network, NL2025, Etnische Zaken Vrouw Nederland en The Other Network.

Meer dan 100 bestuurders hebben afgesproken om culturele diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven aan te moedigen, om sociale cohesie te vergroten en het diverse potentieel te benutten.

Wat biedt de Alliantie?

Kennisdeling en ontmoeting
Training over impliciete vooroordelen; training van mentees en mentoren; boardroomsessies; individueel advies bij het opstellen van een bedrijfsplan gericht op meer diversiteit aan de top; advies en kennis over divers werven en selecteren; advies en kennis over een cultureel inclusief bedrijfsklimaat; event bij de SER; netwerkbijeenkomsten, bijvoorbeeld van Charterondertekenaars, en multiculturele events.

Monitoring
Onderzoek naar de stand van zaken van culturele en gender diversiteit in de top; inhoudelijke artikelen.

Rolmodellen en multiculturele netwerken
Toegang tot alternatieve kanalen om multicultureel talent te bereiken; pool met rolmodellen.

Communicatie 
Exposure van de resultaten op bedrijfs- en overstijgend niveau via artikelen, digitale platforms en media; zichtbaar maken van multicultureel talent (o.a. rolmodellen en ambassadeurs).

Dit zijn de koplopers

Al 24 koploperbedrijven hebben zich aangesloten. Dit doen zij onder andere door vacatures in de (sub)top onder de aandacht te brengen op een speciaal ingericht platform. Heb je een migrantenachtergrond en heb je bestuurlijke ervaring of ervaring op het gebied van senior management? En ben je op zoek naar een nieuwe stap in je carrière? Dan kun je onderstaande bedrijven benaderen. De vacante posities in deze organisaties staan nadrukkelijk open voor cultureel talent met relevante werkervaring in het bedrijfsleven of (semi)publieke organisaties in een rol op bestuurs-, directie- of executiveniveau. 
Logo ABN AMRO
Logo Accenture
Logo Achmea
Logo ANWB
Logo DNB
Logo Dutch Flower Group
Logo Google
Logo ING
Logo KPMG
Logo KVK
Logo NS
Logo Philips
Logo Pon
Logo Port of Rotterdam
Logo postnl
Logo ProRail
Logo PWC
Logo Rabobank
Logo Randstad
Logo Shell
Logo Siemens
Logo UMC Utrecht
Logo Unilever
Logo Universiteit van Amsterdam