Publicatie

Kennisdocument 'Van culturele diversiteit naar inclusie'

In dit kennisdocument gaan we in op de vraag: hoe komen we van culturele diversiteit op de werkvloer tot een inclusief bedrijfsklimaat? Uitgangspunt hierbij is dat er al sprake is van een zekere etnisch-culturele diversiteit op de werkvloer. We laten daarom de fasen van werving en selectie van divers personeel buiten beschouwing.

Onder steeds meer bedrijven en organisaties groeit het besef dat het effectief managen van verschillen tussen medewerkers cruciaal is voor een goed functionerende arbeidsorganisatie. Hierbij draait het vooral om de bedrijfscultuur. Dit besef uit zich in het gebruik van het begrip dat tegenwoordig bijna overal in één adem met diversiteit wordt genoemd: inclusie. Een cultureel inclusief werkklimaat betekent dat iedere werknemer zich prettig en gewaardeerd voelt ongeacht etnische achtergrond, cultuur of religie. Het realiseren van deze inclusieve bedrijfscultuur gaat echter niet vanzelf. Daarvoor is bewust beleid en sturing nodig.

Er is relatief weinig literatuur over de succesfactoren voor inclusie op de werkvloer. Wat hierover bekend is wordt in dit Kennisdocument aangevuld met praktijkvoorbeelden van ondertekenaars van het Charter Diversiteit die op effectieve wijze investeren in meer inclusie. Op basis van deze bronnen stelden we dit Kennisdocument samen.