Publicatie

Handreiking taal en veiligheidheidsrisico's

Miscommunicatie kan een probleem zijn op de werkvloer. Bedrijven zoeken naar maatregelen om problemen door taal te beheersen. De vernieuwde handreiking Taal en veiligheidsrisico’s biedt praktische handvatten om taal als oorzaak van onveilige situaties op het werk in te schatten. Ook biedt de handreiking bijpassende maatregelen en achtergrondinformatie.

Miscommunicatie probleem op de werkvloer

Bedrijven zoeken naar de juiste maatregelen om miscommunicatie door taal te beheersen. Het probleem is in de praktijk echter niet simpel op te lossen. Maatregelen als Engels met elkaar spreken, foto’s of plaatjes gebruiken om veilige en onveilige situaties te duiden, blijken in de praktijk niet of onvoldoende te werken. Cijfers van de Nederlandse Arbeidsinspectie geven aan dat het verkeerd omgaan met procedures en instructies een oorzaak kan zijn van zware ongevallen.

Moeite met lezen, schrijven en/of rekenen

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18 procent, ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland.

Voor wie is de arbo handreiking bedoeld?

De handreiking Taal en veiligheidsrisico’s richt zich in eerste instantie op vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij kunnen teksten uit de handreiking overnemen in de sectorale arbocatalogus en deze meer toespitsen op hun branche. Maar ook werkgevers en werknemers kunnen de handreiking voor hun eigen bedrijf gebruiken.

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.